Nyheder

Oktober 2017
 
Vordingborg – indlæg hos netværksgruppen ” Aktuel Arkitektur & Planlægning SYD" under Arkitektforeningen.
Jeg er indbudt til at holde et oplæg om arkitekturpolitik, og om hvordan man i mindre kommuner
kan arbejde med plan og arkitektur, så det kan være til at skabe mere udvikling.

Lokalplan for Edvard Munch Galleriet på Helnæs
Jeg skal lave en lokalplan for et meget spændende projekt ved Helnæs Gamle Præstegård, hvor galleriet skal udvides med en underjordisk galleribygning, der har forbindelse med den eksisterende bygning. Det bliver et unik galleri, og navnet siger meget om kvaliteten. Projektet har positiv opbakning fra Assens Kommune.

Arkitekturguide Vejle er nu godt i gang
Arkitekturguiden indeholder godt 100 projekter på appen og hjemmesiden, og 60 projekter i bogen.
Arkitekturguiden er nu godt i luften, og der er links til den her:

Google Play
http://play.google.com/store/apps/details? id=com.activewindow.arkitekturguide

AppStorehttp://itunes.apple.com/app/id1243799311

Hjemmesidewww.arkitekturguide.vejle.dk
 
September 2017
 
Indlæg på konference om arkitekturpolitik i Montréal i Canada
 
 
Jeg var inviteret af Ordre des Architectes du Quebec til at holde indlæg på en konference, der afholdes i Montreal. Det er arkitektforeningen i provinsen Quebec, der arbejder for, at provinsen Quebec og kommunerne vedtager en arkitekturpolitik efter dansk forbillede. De ville derfor gerne høre mere om Vejle på konferencen, hvor der kom 300 deltagere fra hele provinsen, der har 8,2 mio. indbyggere, mens Montreal har 1,7 mio.
Det var utroligt spændende, og mange deltagere ville høre mere om, hvad vi har gjort i Vejle.
Jeg holdt også et indlæg i Montreal Kommune i et møde med 25 deltagere fra forskellige afdelinger, også med flere direktører og afdelingsledere. Mit besøg var anledningen til, at de mødtes, så det var en slags katalysator for det videre arbejde med en arkitekturpolitik for Montreal.
Jeg var også indbudt af Montreal Kommune til at deltage i et byrådsmøde, hvor byrådet skulle vedtage at yde støtte til Quebec provinsen til at udarbejde en arkitekturpolitik. Det var den sidste kommune i provinsen, der vedtog det. Arkitektforeningen fik først at vide, at sagen kom på kort tid før, så de var naturligvis meget glade. Vi syv deltagere blev nævnt enkeltvis med navn på tilhørerpladserne, og derefter stående bifald til os alle fra byrådet. Det skulle lige være på samme måde i DK, at byrådene værdsætter arkitekturen på den måde med stående bifald
 
Montreal skyline              Glæde efter byrådsmødet  Møde hos Ville de Montréal
 
Konferencen                  Arkitektforeningens      Henrik Stjernholm om                                                                   personale fejrer           arkitekturpolitik 
                                       successen
 
Digitalt møde i Planklagenævnet
Efter at have holdt et par møder i Nævnenes Hus i Viborg var det første digitale møde med sager til september. Det i loven fastlagt, at sagsbehandlingen skal ske digitalt, så fysiske møder og besigtigelser er rene undtagelser. Nævnet har vedtaget en forretningsorden for afgivelse af votering.
 
Studietur til Oslo for Lejerbo Jylland og Fyn
 
 
Jeg var guide på en studietur til Oslo med 35 deltagere fra afdelingsbestyrelser i Lejerbo i Jylland og på Fyn. Formålet var at studere nyt boligbyggeri og boligsocialt arbejde i byområder, hvor vi så området Tøyen, der er under stor omdannelse. Oslo er en meget spændende by med mange flotte boligområder, og vi fulgte forløb langs Aker Elven og Hovin Bækken. Det er sjældent at se, hvordan bebyggelsen kan indpasses i landskabet med en sådan selvfølgelighed, som det kan ses her. Det er en meget smuk sammenhæng mellem landskab, ny arkitektur, klimaløsninger, rekreative arealer, og et mix af forskellige anvendelser for at skabe en levende by. I den arkitektoniske verdensklasse var vi selvfølgelig også oppe på taget af Operaen i et fantastisk lys sidst på eftermiddagen. Få byer kan hamle op med Oslo. Arkitekt Peter Hemmersam var med som lokal guide på en del af turen.
 
Juli 2017
 
På tur i Kolding Midtby med Jyske Vestkysten
Jydske Vestkysten havde inviteret mig til gå en tur i Kolding Midtby for at give en vurdering af, hvordan jeg så på midtbyen. Det var på baggrund af min erfaring med midtbystrategi og udvikling af Vejle. Der er en diskussion i gang i Kolding om, hvordan midtbyen kan udvikles, og jo særligt i relation til konkurrencen fra Kolding Storcenter.
Det var en spændende tur, og det er oplagt, at der kan gøres meget for, at gøre midtbyen bliver langt mere attraktiv i forhold til en samlet strategi og til samarbejdet mellem kommune, cityforening og alle andre aktører i midtbyen. Det gælder også mange små og store delprojekter, der kan være med til at skabe mange flere oplevelser i midtbyen. Det fortalte Jydske Vestkysten om på 3 sider i Søndagsudgaven den 16.7.2017.
Debatten fortsatte i avisen med, at flere politikere med borgmester Jørn Pedersen i spidsen et par dage efter var enige i mine synspunkter. Det samme gjaldt flere borgere, som avisen mødte på gaden.
Debatten fortsætter med forskellige synspunkter, og jeg håber det bedste for Kolding, så de får en stærk midtby med masser af byliv.
  
Juni 2017
 
Udviklingsstrategi for Lejerbo Vejle 
Jeg har gennem st stykke tid arbejdet sammen med lejebo om en strategi for, hvordan boligselskabet kan udvikles fremover.  Det gælder både for nybyggerie, renoveringer, beboersamarbejde, samarbejde med Vejle Kommune og de øvrige boligforeninger i BolivVejle mv. Det bliver både noget med hvilke mål, der kan opstilles på kort og langt sigt, og hvordan Lejerbo kommer derhen.
 
Censor på arkitektskolen I Aarhus
Jeg var ekstern censor for to studerende til afgang på Arkitektskolen i Aarhus. Emnet er " Det handler om landet - en ny andelsbevægelse".  Det flot opgave, der fokuserede på at skabe vækst i den lokale økonomi gennem turisme og erhverv. I opgaven var der arbejdet med klynger og minidestinationer for turisterne.
 
Studietur til Hamborg for Lejerbo Vejle
Jeg var guide på en studietur til Hamborg, hvor vi så på både nye boligområder og centerområdet. Det nye var koncentreret om IBA udstillingsområdet i Wilhelmsburg og i HafenCity. 
Det blev også til en seljtur på kanalerne. Det er fantastisk, hvordan borgene bruger vandet til rekreative formål. Det oplever man først på en sejltur.
Turen sluttede med et besøg i Elbphilhamonie, hvor der er gratis adgang til plazaen og en rundgang i 40 m højde. Tankevækkende så levende bygningen er med tusindvis af besøgende på en dag i forhold til vores Opera i København. Som ny bydel er HafenCity en af successerne i Europa med rigtig mange mennesker, der bruger området for at få en god oplevelse. Det kan vi lære meget af i DK. Det er formentlig kun Oslo, der kan matche Hamborg i det nordlige Europa.
  
 
 
 
14. juni 2017
Lancering af Arkitekturguide Vejle
 
 
Den 14. juni blev dagen, hvor Arkitekturguide Vejle  bliver lanceret af vejle Kommune. 
Bogen er trykt, og appen og hjemmesiden er i luften. Dermed har jeg afsluttet godt  1 1/2  års arbejde med guiden med stor hjælp fra flere i Teknik & Miljø, Helene Høyer Mikkelsen, der har taget fotos og Torben Svendsen fra Active Window, der har lavet appen og hjemmesiden.  Appen vil sætte et nyt niveau for arkitekturapps i Danmark. Det er Vejle Kommune, der står for opdatering og drift at guiden.
Nu håber jeg guiden bliver godt modtaget og brugt flittigt rundt om i kommunen.
Det vil også være sjovt hvis andre kommuner eller arkitektfirmaer kan se muligheden i at markedsføre dres by eller firma. Der er uanede muligheder for videre udvikling.
 
Google Play:
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.activewindow.arkitekturguide

AppStore:
http://itunes.apple.com/app/id1243799311

Hjemmeside:
www.arkitekturguide.vejle.dk
 
 
Guidet tur på lystbådehavnen for 30 arkitekter fra Østrig
Arkitekt Walter Unterrainer, der er professor på Arkitektskolen i Aarhus, kom til vejle sammen med 30 arkitekter fra Østrig. Jeg viste rundt på lystbådehavnen og fortalte om Vejles arkitekturpolitik.
 
 
Guidet tur i Vejle Midtby med FestiVejle
Årets gåtur op til Bededag, hvor jeg guidede én af turene, der omhandlede noget med bystrategi og konkrete områder i midtbyen. Turen gik ned til Posthusgrunden. Der var en livlig debat for og imod projektet. 

Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen i Aarhus
Byplanlæggerkurset afsluttes med 4 dages undervisning efter at kursisterne har været ude i kommunerne i et praksisforløb. Se mere under marts 2017.

April 2017
Planklagenævnet
Jeg er blevet medlem af det nye Planklagenævn, der er nedsat i februar i år. Nævnet holder til i Viborg, og det skal bl.a. behandle klager efter planloven, sommerhusloven, kolonihaveloven mv.
Nævnet består af 11 medlemmer, der er personligt udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren for 4 år. Jeg er udnævnt som det medlem, som Arkitektforeningen, Ingeniørforeningen og Landinspektørforeningen skal udpege i fællesskab efter loven. Det er med særligt henblik som sagkyndigt medlem inden for kultur- og landskabsforhold. Det bliver en spændende ny opgave.

Indlæg om arkitekturpolitik og en stadsarkitekts rolle i en kommune
Jeg skal holde et indlæg i en af nabobyerne om, hvad man kan bruge en arkitekturpolitik til, og hvilken rolle en stadsarkitekt kan have i en kommune.

Udviklingsstrategi for et alment boligselskab i Vejle
Jeg skal hjælpe med at formulere en udviklingsstrategi for et boligselskab i Vejle i samarbejde med bestyrelsen og afdelingsbestyrelser. Det er temaer som nybyggeri, renovering, nye boligtyper, vedligeholdelse, og beboerdemokrati, der skal opstilles mål for på kort og lidt længere sigt.
 
Marts 2017
Indlæg om arkitekturpolitik på SHARE arkitektkonferencen i Bukarest i Rumænien
Jeg var indbudt til at holde et indlæg om arkitekturpolitik på den internationale arkitektkonference den 22. og 23. marts i Bukarest. Der var ca. 250 deltagere, primært fra Rumænien, mens der var adskillige foredragsholdere fra andre lande. Temaerne på konferencen var bl.a. arkitektur og anvendelse af glas i bygninger, landskab og urban spaces og flere andre. I tilknytning til konferencen var forslagene til Mies van der Rohe prisen udstillet på arkitektskolen, hvor der blev holdt en reception.
Det er altid en spændende oplevelse at møde arkitekter fra mange forskellige lande, og det var også meget positivt at se udviklingen i Bukarest, hvor jeg sidst har været for 20 år siden. Der er flere træk på bystrategier, der kan sammenlignes med Vejle.
 
Velkomst til SHARE                                      Udstilling af Mies van der Rohe prisen
 
 
 
 
Kursusleder på Efteruddannelsen som Byplanlægger på Arkitektskolen i Aarhus
Arkitektskolen i Aarhus afholder et kursus for ledige arkitekter, der ønsker at skifte spor over mod byplanlægning. Professor Tom Nielsens afdeling Studio for Studio Urban Design and Landscape Architecture er tovholder på kurset, og jeg er hyret ind som kursusleder. Programmet er lavet i samarbejde med arkitekt ph.d. Martin Odgaard fra samme studio.
Formålet er at kvalificere kursisterne til at kunne arbejde på en planafdeling i en kommune, og derfor har det været et meget intensivt program, hvor vi er kommet gennem mange forskellige aspekter inden for planlægning. Et af hovedmålene har været at arbejde en udstyknings- og bebyggelsesplan for et boligområde, og derefter omsætte bebyggelsesplanen i en lokalplan. Det er lykkedes fuldt ud.
Der har også været tilknyttet eksterne undervisere fra private konsulentfirmaet og kommuner, der har undervist i kommuneplanlægning og planstrategi, natur, klima, trafik, lokalplaner, bevaring og kulturmiljø, udviklingsplaner for landområder og landsbyer, strukturplaner i alle skalaer, aktørinddragelse og forvaltningsloven. Dertil har kursisterne fået mange oplæg om byteori, boligområder, etageområder, udarbejdelse og opbygning af lokalplaner, miljøforhold og meget mere.
Kurset er på 10 uger, hvoraf de 6 uger er undervisning på Arkitektskolen og 4 uger foregår som praksis ude i en kommune eller et privat rådgiverfirma, der arbejder med planlægning. Alle kursister har fået en praksisplads.
Det har været spændende at stå som kursusleder, og det er min vurdering, at holdet er meget velkvalificeret og har utrolig mange kompetence fra både arkitektuddannelsen og joberfaringer.
Det er også min erfaring fra min tid i Vejle Kommune, at et intensivt byplankurssus kan være en døråbner til at få et job i en kommune. Alle de kursister eller praktikanter, vi har haft i Vejle Kommune gennem mange år, har enten fået job i Vejle eller job et andet sted. Flere er i dag indehavere eller partnere i private arkitektfirmaer eller chefer i kommuner.
 
Kursus i klima                                 Lokalplanen afsluttes med champagne
 
Ekskursion til Vejle
 
Underviser på Arkitektforeningens kursus +2
Jeg var underviser på Arkitektforeningens kursus +2, der er målrettet yngre arkitekter, der er ansat på de private tegnestuer. Det var i samarbejde med Arkitektforeningens direktør Jesper Pagh, hvor vi underviste i myndighedsforhold med fokus på kommuneplanen og lokalplaner. Det gælder både de bestemmelser, der er i planloven, og konkrete eksempler på udvikling af byer, og cases. Kurset afholdes både i København og i Aarhus med det samme indhold. Det er et forløb over 2 år med 12 moduler.

Januar 2017
Arkitektforeningens kursus om arkitekturpolitik
Arkitektforeningen holdt et kursus om arkitekturpolitik, og jeg var indbudt til at holde et indlæg om Vejles arkitekturpolitik. Der var deltagere fra flere kommuner, og kurset var målrettet mod at få nogle redskaber til at udvikle en lokal politik.

November 2016
Flora Kommune – Norge – indlæg om arkitekturpolitik
Jeg var inviteret til at holde et indlæg om arkitekturpolitik i Vejle på et borgermøde i Florø, der er hovedbyen i kommunen. Kommunen arbejder med en ny midtbyplan, og der var omkring hundrede deltagere i mødet. De blev opdelt efter interesse i forskellige temaer, som kommunen vil arbejde videre med. Det var stående gruppemøder, og det virkede ret effektivt, hvor der hurtigt kom mange synspunkter på bordet.
Kommunen overvejer også at arbejde med en arkitekturpolitik, så måske kan de hente inspiration fra Vejle.
 
 
Folkeuniversitetet i Vejle
Jeg har holdt et indlæg om byudviklingen i Vejle Midtby med overskriften:
Vejle er med i toppen blandt danske vækstbyer – arkitektur og byudvikling i Vejle Midtby
Vejle har gennem de sidste år 20 år oplevet en meget stor byudvikling, der har ført Vejle op i toppen af Danmarks vækstbyer. Der er opført mange nye boliger, der er etableret nye viden-virksomheder, og kulturlivet blomster. Vejle er blevet kåret som den bedste handelsby og den 5. største i landet. Nye uddannelser kommer til, og antallet af studerende vokser støt. Der er lavet mange nye gågader, pladser og parker, som har fået bylivet til at vokse, og det har gjort Vejle til en meget mere levende by.
Samtidig er der mange nye projekter på vej, som vil skabe endnu mere vækst i byen. Det gælder f.eks. udvikling af posthusgrunden ved Gammelhavn.
Men hvad har baggrunden været for denne vækst? Det vil vi se nærmere på i den første del af foredraget.
I samme periode er Vejle blevet kendt som en by, hvor der bliver eksperimenteret med arkitekturen i bygninger og byrum, og det er blevet meget synligt over alt i bybilledet. Det gælder f.eks. Bølgen, De Fem Søstre, Bryggen, Marys, Banegårdspladsen og det nye område ved Lystbådehavnen.
Men hvad har baggrunden været for de mange spændende byggerier? Det vil vi se på i anden del af foredraget, og vi vil gå tættere på en række af projekterne.

Studietur for BolivVejle til Aarhus
Jeg har lavet et program for BolivVejle til en studietur til Aarhus.
Det var et besøg ved bæredygtige byggerier, som Boligforeningen Ringgården og Brabrand Boligforening har opført.
 
Ringgårdens boliger i Lystrup                            Branbrand Boligforening - Havnehusene
 
Oktober 2016
Sentrumskonferencen i Oslo 20.10-21.10 2016
Opplevelse, mangfold og utfoldelse … MENNESKET I SENTRUM … kultur, tilhørighet og handel
Jeg holdt sammen med udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune  omlæg om byliv og midtbystrategi på konferencen, der over to dage samler langt over 100 deltagere fra hele Norge for at høre om, hvor man kan styrke bylivet.
Ca. 50 deltagere fra mange steder i Norge var i 2015 med foreningen Norsk Sentrumsutvikling på besøg i Vejle, og de blev vældigt inspireret, da vi viste dem rundt og fortalte om midtbystrategien for Vejle.
 


Arkitekturkonference i Helsinki 13.10-14.10 2016
MORE ARCHITECTURE! – Architecture as Resource for Nordic Culture
Jeg holdt oplæg om arkitekturpolitik i Helsinki på konferencen om nordisk arkitektur.
Det var i et program om fredagen, hvor Malmø Kommune også holdt et indlæg, og derefter var der diskussion om arkitekturpolitik.
Om aftenen var der uddeling af den finske arkitektforenings arkitekturpris i et flot arrangement. Der var også en guidet tur rundt til mange af Helsinkis spændende projekter. Der er meget stor aktivitet i byen.
 
Uddeling af arkitekturprisen                               Sauna med café
 
Henrik Stjernholm, arkitekt maa. - indehaver | CVR: 36620587 | Kløvertoften 12, DK-7100 Vejle - Danmark | Tlf.: +45 2015 4944 | Kontakt@stjernholmarkitektur.dk