CV - min baggrund

1976 Arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus
1976 Egen tegnestue med anden partner
1977 Ansat ved Vejle Kommune som planlægger
1985 Souschef på Planafdelingen
2002 Afdelingsleder på Planafdelingen
2007 Udviklingschef i Teknisk Forvaltning
2010 Områdechef for Plan & Byg
2012 Områdechef for Plan, Byg og Miljø
2014 Stadsarkitekt, områdechef for By & Land.
2015 StjernholmArkitektur
 
2014-15 Vejleder for erhvervs PhD studerende Bente Melgaard.

Faglige foreninger
2000-11 Medlem af repræsentantskabet i Akademisk Arkitektforening.
1998-11 Medl. af ledelsen for Akademisk Arkitektforenings Sydjyllands-afdeling.
2000-11 Leder af Akademisk Arkitektforenings Sydjyllands-afdeling.
2001-05 Medlem af Bygningskunstudvalget i arkitektforeningen.

2000-06 Medlem af Kulturmiljørådet for Vejle Amt udpeget af KL.

2009 Medlem af den danske jury for Europan 10 – international arkitektkonkurrence for unge arkitekter.

Et udvalg af plan- og arkitekturopgaver
Jeg har ud over generelle byplanopgaver med kommuneplan og lokalplaner særligt arbejdet med bypolitik og bystrategi, byfornyelse, bevaring af bygninger, kommuneatlas, erhvervsområder, arkitektkonkurrencer mv. Jeg har skrevet flere artikler om arkitekturpolitik og var idéskaberen bag den første danske arkitekturpolitik i en kommune i 1997, har holdt indlæg om arkitekturpolitik og bystrategi i ind- og udland.

Jeg har været ansvarlig for eller med i en styregruppe for mange konkurrencer og større planopgaver i Vejle Kommune. Et udvalg er nævnt herunder:

1978 Første lokalplan om skilte og facader i Vejle Midtby – lokalplan 20.
1980 Bebyggelsesplan for Vestbyen i Vejle i forbindelse med byfornyelse.
1980 Udvikling af Gulkrogområdet i forbindelse med byfornyelse.
1984 Boligområde ved Hegnsgårdsvej i Bredballe.
1983 Erhvervsområder i Vinding I Vejle.
1985 Bebyggelsesplaner for karreer omkring strøget i Vejle.
1987 Bebyggelsesplan for østbyen i Vejle i forbindelse med byfornyelse.
1987 Arkitektkonkurrence om Bybolig og bymiljø, Boligministeriet.
1991 Arkitektkonkurrence om Byparken i Vejle.
1991 Udvikling af området omkring Kirketorvet med Torvehallerne i Vejle.
1994 Arkitektkonkurrence om Havnepladsen og Lystbådehavnen i Vejle.
1995 Udvikling af området ved Banegårdspladsen i Vejle med ny station mv.
1997 Arkitekturpolitik – vedtaget som den første danske kommunale arkitekturpolitik.
1997 Medlem i Bymiljøgruppen, der skal varetage alle opgaver med byrum.
1998 Udvikling af Tulipområdet i Havnegade i Vejle.
2000 Kommuneatlas for Vejle kommune – Danmarks første digitale atlas.
2004 Plan for udvikling af Vejle Havn.
2004 Træhuse i Vejle – samarbejde i Nordic Wooden Cities starter.
2006 Salg af forskellige grunde, herunder arealet til Bølgen.
2007 Arkitektkonkurrencen Europan 9 for et område ved Flegmade i Vejle.
2007 Midtbystrategi for Vejle Midtby.
2007 Udviklingsplan for Børkop og Brejning.
2008 Udviklingsplan for Give.
2008 Udviklingsplan for Egtved.
2010 Almene boliger med styringsdialog og tilsyn og udvikling.
2012 Arkitektkonkurrence om Fremtidens Forstad – Søndermarken.
2014 Klima arbejdet med Energiplan og Klimatilpasningsplan / Risikostyringsplan.
2014 Resilience arbejdet i Teknik & Miljø – Vejle 100 Resilient Cities.
2014 Projekter i landsbyer og landdistrikter. Dialog med lokalråd.


Indlæg på møder og konferencer
Et udvalg af indlæg på møder og konferencer i 2014 og 2015:

2015
ECCA Klimakonference Indlæg om klimatilpasning i Vejle sammen med COWI
Haderslev Kommune Indlæg om arkitekturpolitik
Karlshamn, Sverige Besøg i Bylaboratoriet, , besøg i Vejle
Holbæk Vækstudvalg Tur i Vejle midtby, Bylaboratoriet
Norsk Sentrumsutvikling Vejle midtby og shopping, besøg i Vejle
AA arkitektnetværk Arkitekturpolitik, Bylaboratoriet og bytur i Vejle Midtby
Vejle Grundejerforening Udvikling i Vejle og klima
Vejle Senior Kammer Udvikling i Vejle og klima
VisitVejle Bylaboratoriet og klima i Vejle midtby
BolivVejle Arkitekturpolitik
LIllehammer Kommune Arkitekturpolitik og byrundtur, besøg i Vejle
Vejle Borgermøde om klimatilpasning – risikostyringsplanen


2014
Vejle Borgermøde om klimatilpasningsplanen
Færøernes Landsverk Arkitekturpolitik, besøg i Vejle
Y Mens Club Lystbådehavnområdet
Borås venskabsbybesøg Udvikling i Vejle
Schleswig Kommune Rundtur i Vejle midtby - på tysk, besøg i Vejle
COPSUM 2014 Investeringsmuligheder i Vejle
Byens Ejendomme Investeringsmuligheder i Vejle
Molde Kommune Norge Arkitekturpolitik, Bylaboratoriet og bytur i Vejle Midtby, besøg i Vejle
Finske kommuner Arkitekturpolitik, Bylaboratoriet og bytur i Vejle Midtby – på engelsk
Kulturmin. konference Kunst i det offentlige rum i Vejle – konference i Spinderihallerne
Officielt statsbesøg i Zagreb med regentparret. Indlæg om Arkitekturpolitik i Vejle på arkitektskolen i Zagreb sammen med Arkitektforeningen.

 

Retur til velkomstside

Henrik Stjernholm, arkitekt maa. - indehaver | CVR: 36620587 | Kløvertoften 12, DK-7100 Vejle - Danmark | Tlf.: +45 2015 4944 | Kontakt@stjernholmarkitektur.dk