Arkitekturpolitik

Hvad er arkitekturpolitik, og hvad kan man bruge den til
Det er et naturligt spørgsmål, hvis man ikke tidligere har arbejdet med arkitekturpolitik i en kommune.

StjernholmArkitektur har arbejdet med arkitekturpolitik siden 1997 som ansat i Vejle Kommune. Da Vejle var den første danske kommune, der vedtog en arkitekturpolitik, har det naturligt nok medført, at Vejle har haft besøg af mange andre danske kommuner, og også mange kommuner fra de nordiske lande.
Jeg har holdt indlæg på konferencer i Danmark og udlandet. De har bl.a. været arrangeret af Kulturministeriet, Kommunernes Landsforening, danske og nordiske kommuner, DAC, Realdania, Arkitektforeningen, Arkitektskolen i Aarhus, EFAB (international arkitektur organisation), Byens Ejendomme m.fl.
Min viden om, hvad der er arbejdet med i danske kommuner, er derfor stor.

Hvilke tanker opstår der umiddelbart
Det har vi ikke råd til i kommunen, der skal penge på budgettet
Det kan være rigtig nok, hvis man gerne vil bygge eksklusivt eller lave dyre anlæg.
Men det kan også være dyrt at bygge noget, der måske ikke passer ind på stedet eller ikke fungerer optimalt. Med rettidig omhu og en bevidst holdning til arkitektur kommer man langt med den samme økonomi.
Der behøver derfor ikke komme penge på budgettet, der er øremærket til arkitekturpolitik. Det gælder om at få arkitektur ind i det, der allerede er på budgettet.

Vi har ikke tid eller ressourcer til at arbejde med arkitekturpolitik
Det kan også være rigtigt, hvis man sætter gang i mange nye opgaver på én gang.
Men arkitekturpolitik handler også om at sætte ting i system og at afklare holdninger til de mange forskellige forhold, som en kommune skal forholde sig til. På den måde kan der også spares rigtig meget tid til f.eks. byggesagsbehandling og lokalplaner.

Kommunen skal ikke være smagsdommer
Nej, det skal man ikke, men derfor kan man sagtens gå ind i en positiv dialog med bygherrer og investorer, så det skaber merværdi for både kommunen og investoren.
Hvis kommunen ser sig selv i rollen som en ”købmand”, der giver god service og får kvalitet ind i byggeri og anlæg, så kan man nå rigtig langt.

Hvad får man ud af det
Byrådet
Jeg har oplevet mange gange, at det er væsentligt mere spændende at være politiker i en kommune, der arbejder med visioner og kvalitet, end hvis det er driften, der fylder mest på møderne. Det er der, væksten ligger i en kommune.

Administrationen
Man ikke kan arbejde med drift hele tiden. Det er afgørende for motivationen og arbejdsglæden, at der også bliver tid til visioner og udvikling. Det er afgørende for, at det er en attraktiv arbejdsplads, der kan holde på medarbejderne.
Her er arkitekturpolitik et godt redskab til at skabe spændende opgaver, og samtidig skabe vækst i kommunen.

Studieture
Man kan opleve meget om forholdene i ens egen kommune ved at tage rundt og se på bysamfund, naturområder, arbejdspladser mv. Det er dog svært at lære noget nyt inden for egen kommunegrænse.
Det er meget lettere at få ny inspiration uden for kommunen. Det er her, man ser med nye og opmærksomme øjne og suger til sig.
StjernholmArkitektur anbefaler derfor, at man tager på en kortere eller længere studietur i Danmark eller udlandet. StjernholmArkitektur kan hjælpe med at arrangere  studieture i ind- eller udland.

Borgerne og erhvervslivet
Borgerne og erhvervslivet får meget ud af, at kommunen arbejder med arkitekturpolitik. Det åbner nye muligheder for at bliver inddraget i kommunens udvikling, og der kan arbejdes ud fra fælles visioner, så man står sammen om at skabe vækst og mere økonomi i kommunen. Hertil kommer, at man også efterhånden vil få en smukkere kommune, hvor den arkitektoniske kvalitet kommer mere og mere frem i bymiljøet.
Der kan også arbejdes med arkitektur og design i skolen, og det kan i høj grad være med til at udvikle metoder til innovativ læring og arbejde med iværksætteri.

Hvad kan en arkitekturpolitik indeholde
Der er ikke en bestemt skabelon for at lave en arkitekturpolitik.
Det vil være helt naturligt at tage udgangspunkt i de mest aktuelle forhold i kommunen. Dvs. fokusere på de forhold, der er mest kendetegnende og så bygge mere og mere på efterhånden.
Alle kommuner har kvaliteter, som ingen andre har. Kunsten er at få dem gjort synlige og få dem brugt i markedsføringen. Det kan arkitekturpolitikken hjælpe med til. Det er netop et redskab, der er velegnet til at få afdækket disse kvaliteter.

Arkitekturen er også rammen om alle menneskers liv og færden, uanset om det er i boligområdet, på arbejdspladsen, i skolen eller institutioner, eller når man færdes i rekreative områder. De fysiske rammer er afgørende for, om man føler sig godt tilpas og tryg i den by, hvor man bor og arbejder.

Nogle relevante temaer vil i mange kommuner være
• Udvikling af byerne
• Udvikling af landsbyerne
• Bevaring af kulturværdier
• Det gode liv for mennesker
• De almene boliger og boligområder
• Arkitektonisk kvalitet – smukkere byer og bygninger
• Byens rum – pladser og parker
• Rekreative områder
• Erhvervsområder
• Attraktive boligområder
• Formidling og borgerinddragelse, medskabelse
• Klima og bæredygtige kommuner
• Plan og arkitektur for børn og unge

Hvordan kommer man i gang
StjernholmArkitektur giver gerne gode råd, og vi kan også hjælpe med at arbejde med de interne og eksterne processer, eller at skrive selve politikken i samarbejde med kommunen.

Eksempler på kommunale arkitekturpolitikker kan ses på Arkitektforeningens hjemmeside.
https://arkitektforeningen.dk/emneord/arkitekturpolitik 

retur til velkomstside

Henrik Stjernholm, arkitekt maa. - indehaver | CVR: 36620587 | Kløvertoften 12, DK-7100 Vejle - Danmark | Tlf.: +45 2015 4944 | henrikstjernholm1@gmail.com