Nyheder

December 2023
Guidet tur i Vejle Midtby
Landinspektørforeningen afholder et lokalplankursus i Vejle, og i den forbindelse skal jeg guide kursisterne rundt i Vejle Midtby for at fortælle om planlægning og bystrategi i praksis.
 
Møde i Understøttelsesfondet i Arkitektforeningen

Oktober 2023
+2 kursus i København – undervisning i myndighedsforhold

Jeg skal være underviser på Arkitektforeningens kursus +2, der er målrettet yngre arkitekter, der er ansat på private tegnestuer. Det er myndighedsforhold med fokus på kommuneplanen og lokalplaner. Det gælder både de bestemmelser, der er i planloven, og konkrete eksempler på udvikling af byer, og cases. Kurset afholdes i København. Det er et forløb over 2 år med 12 moduler.
 
September 2023
Studietur til Hamborg
Jeg er ved at planlægge en studietur til Hamborg for en boligforening. Turen bliver med fokus på nye boligbyggeri, renoveringer og bæredygtighed i byggeriet. Og selvfølgelig skal vi også besøge den historiske bymidte.

Juni 2023
Studietur til København / Malmø
Jeg er ved at planlægge en studietur til Malmø for en boligforening. Turen bliver med fokus på nye boligbyggeri, renoveringer og grønne løsninger i byggeriet.

Maj 2023
FestiVejles store bytur og varme hveder
Jeg skal igen være guide på en af de fire ture i FestiVejles gode tradition med at arrangere bytur og efterfølgende varme hveder i Sct. Nicolai Kirke. Turen i år bliver med fokus på byudviklingen i den vestlige del af midtbyen.


Marts-maj 2023
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen Aarhus
Kurset har til formål at professionalisere ledige arkitekter til at varetage jobs inden for byplanlægning.
Det er et kursus på 10 uger med 6 uger på Arkitektskolen og 4 uger i praksis i en kommune eller i et privat firma.
Jeg skal igen være underviser på uddannelsen. Indholdet er bl.a.: byteori, kommuneplan og lokalplan, bystrategier, strukturplaner, bevaring, landskab, klima, trafik, miljøvurdering mv. Kursisterne skal også arbejde konkret med to bebyggelsesplaner og lave to lokalplaner. Der er også øvelser om borgerinddragelse, landzone, planstrategi mv. Det er kort men meget intensivt.
Det er ottende gang, at kurset afholdes. Og heldigvis er der rigtig mange kursister, der efterfølgende har fået et planlæggejob i en kommune eller hos et privat firma.
 
Februar 2023
Aabenraa Kommune
Jeg holdt et indlæg for Planudvalget i Aabenraa Kommune om arkitekturpolitik og højhuse med udgangspunkt i Vejle.
 
Januar 2023
Censor på masteruddannelsen - Strategisk Byplanlægning på Det Kongelige Akademi
Jeg var censor på to semesteropgaver på masteruddannelsen. Det var en opgaver om at bruge borgernes ressourcer i byudviklingen og en opgave om det private udlejningsbyggeris betydning i forstæderne til København. Nogle meget spændende opgaver med vigtige vinkler på byudvikling.
 
Odense Kommune
Møde med Odense Kommune om at markedsføre arkitekturpolitik og arkitektur i byen. Det var med udgangspunkt i appen Arkitekturguide Vejle, som jeg har lavet for Vejle Kommune, og som indtil nu stadig er den eneste app for en kommune med fokus udelukkende på plan og arkitektur.
 
Januar-december 2023
Møder i Planklagenævnet
 
December 2022
Møde i Understøttelsesfondet i Arkitektforeningen
 
December 2022
Guidet tur i Vejle Midtby
Landinspektørforeningen afholder et lokalplankursus i Vejle, og i den forbindelse skal jeg guide kursisterne rundt i Vejle Midtby for at fortælle om planlægning i praksis og om bystrategi.
 
 Kedelbygningen ved Spinderihallerne
 
November 2022
Studietur til Hamborg
Jeg er ved at planlægge en studietur til Hamborg for en boligforening. Turen bliver med fokus på nye boligbyggeri, renoveringer og bæredygtighed i byggeriet. Og vi skal også besøge den historiske bymidte.
 
November 2022
Møde i Planklagenævnet
 
Oktober 2022
+2 kursus i København – undervisning i myndighedsforhold
Jeg skal være underviser på Arkitektforeningens kursus +2, der er målrettet yngre arkitekter, der er ansat på private tegnestuer. Det er myndighedsforhold med fokus på kommuneplanen, lokalplaner og strategier. Det gælder både de bestemmelser, der er i planloven, og konkrete eksempler på udvikling af byer, og cases. Kurset afholdes i København. Det er et forløb over 2 år med 12 moduler. Jeg underviser sammen med stadsarkitekt i Gladsaxe Tina Saaby.
 
September 2022
Møde i Planklagenævnet
 
September 2022
Studietur til Edinburgh
Jeg er ved at planlægge en studietur til Edinburgh for en boligforening. Turen bliver med fokus på nye boligbyggeri, renoveringer og grønne løsninger i byggeriet. Og selvfølgelig skal vi også besøge de smukke historiske bydele.
 
August 2022
Beskikket som censor i yderligere 4 år.
Jeg er blevet beskikket som censor for 4 år mere på Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Akademi og Designskolen i Kolding. Den nye periode fra 2022-2026 træder i kraft til oktober. 
Jeg har modtaget den gode besked fra Arkitektskolen Aarhus:
"På vegne af formandskabet for det eksterne censorkorps for de kunstneriske uddannelser under Forsknings- og Uddannelsesministeriet, skal jeg hermed meddele at Uddannelses- og forskningsstyrelsen har godkendt formandskabets indstilling af dig som ekstern censor i det samlede censorkorps for arkitektur, design og konservering. Tillykke!"
 
August 2022
EU-projekt Gardeniser
Vejle Kommune er med i et EU projekt, der skal sætte fokus på større biodiversitet i byer og boligområder. Som formand for Grundet Lokalråd i Vejle skal jeg deltage i projektet sammen med en kollega. I Grundet området har vi lavet Den Grønne Vision, hvor vi har anlagt mange nye områder efter principperne i Vild Med Vilje. Det er sket efter, at vi vandt en konkurrence, som Vejle Kommune afholdt i 2019 om ”Den Store Idé”. Der fulgte 500.000 kr. med til at anlægge områderne. Der er 6 lande med i EU projektet, og de øvrige 5 lande kommer på genvisit i Vejle.

Juni 2022
EU-projekt Gardeniser
Vejle Kommune er med i et EU projekt, der skal sætte fokus på større biodiversitet i byer og boligområder. Som formand for Grundet Lokalråd i Vejle skal jeg deltage i projektet sammen med en kollega. I Grundet området har vi lavet ”Den Grønne Vision”, hvor vi har anlagt mange nye områder efter principperne i Vild Med Vilje. Det er sket efter, at vi vandt en konkurrence, som Vejle Kommune afholdt i 2019 om ”Den Store Idé”. Der fulgte 500.000 kr. med til at anlægge projektet.
Der er 6 lande med i EU projektet, og vi skal rundt og se best practise i de andre lande for at få gode ideer til nye tiltag i Vejle. Jeg skal derfor en uge til Wien for at besøge bydele og boligområder, hvor der er arbejdet med at få større biodiversitet i deres områder. Der kommer samtidig deltagere fra de 5 øvrige lande.
 
"Den Grønne Vision" på Grundet

Maj 2022
Hvad skal en politik for bykvalitet og arkitektur gøre for bysamfundene i Aarhus?
Arkitektforeningen Østjylland, Foreningen for Bykultur i Aarhus og Netværket Med hjerte for Aarhus havde inviteret til debatmøde om Aarhus Kommunes nye forslag til arkitekturpolitik i Dokk1. Det var et velbesøgt møde med over 200 deltagere.
Jeg var inviteret til at holde et oplæg om arkitekturpolitik, og hvad den kan betyde for udvikling af en kommune. Det var naturligvis med udgangspunkt i Vejles arkitekturpolitik, der efterhånden er 25 år gammel. Da vi lavede den, vidste vi ikke i Vejle Kommune, hvad det kunne udvikle sig til. Den har været afgørende for det store fokus, der i dag er på arkitektonisk kvalitet og bystrategi i Vejle Kommune. Se mere  her:  https://www.facebook.com/ViUdviklerAarhus/posts/369326561896339 
 
 
 
Maj 2022
Møde i Planklagenævnet
 
Maj 2022
Guidet tur i Vejle med FestiVejle
Den årlige tradition med FestiVejles arrangement med gåtur op til Bededag er i gang igen efter 2 års aflysningen pga. corona. Det er med hveder i Sct. Nicolai Kirke bagefter.
I år var der igen omkring 200 deltagere, der kom ud på fire forskellige ture. Jeg gik en tur ud i Vestbyen med besøg ved Spinderihallerne og de nye projekter på Flegmade og alt det, der ligger i den del af byen.
 
FestiVejle - bytur og hveder i Sct. Nicolai Kirke

Marts-maj 2022
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen Aarhus

Kurset har til formål at professionalisere ledige arkitekter til at varetage jobs inden for byplanlægning. Det er et kursus på 10 uger med 6 uger på Arkitektskolen og 4 uger i praksis i en kommune eller i et privat firma.

Jeg skal igen være underviser på uddannelsen. Indholdet er bl.a.: byteori, kommuneplan og lokalplan, bystrategier, strukturplaner, bevaring, landskab, klima, trafik, miljøvurdering mv. Kursisterne skal også arbejde konkret med to bebyggelsesplaner og lave to lokalplaner. Der er også øvelser om borgerinddragelse, landzone, planstrategi og et developer indlæg. Det er kort men meget intensivt.
Det er syvende gang, at kurset afholdes. Og heldigvis er der rigtig mange kursister, der efterfølgende har fået et planlæggejob i en kommune eller hos et privat firma. Det er omkring 60-70% af kursisterne. Det gælder også denne gang.
 
Et nyt hold byplanlæggere er klar
 
Marts 2022
Møde i Planklagenævnet
 
Marts 2022
Guidet tur i Vejle Midtby
Landinspektørforeningen afholder et lokalplankursus i Vejle, og i den forbindelse skal jeg guide kursisterne rundt i Vejle Midtby for at fortælle om planlægning i praksis og bystrategi.

Januar 2022
Censor på masteruddannelsen - Strategisk Byplanlægning på Det Kongelige Akademi
Jeg var censor på en eksamensopgave på masteruddannelsen. Det var en opgave om et oplæg til strategi for en udviklingsplan for Strøget i København. En særdeles relevant opgave, der sætter fokus på et tidligere strøg, som man altid måtte besøge i hovedstaden. I det sidste årti er der sket meget, der har fået området til at se noget forfaldent ud på visse strækninger.

+2 kursus i Aarhus– undervisning i myndighedsforhold
Jeg var underviser på Arkitektforeningens kursus +2, der er målrettet yngre arkitekter, der er ansat på private tegnestuer. Det er myndighedsforhold med fokus på kommuneplanen og lokalplaner. Det gælder både de bestemmelser, der er i planloven, og konkrete eksempler på udvikling af byer, og cases. Kurset afholdes både i København og i Aarhus med det samme indhold. Det er et forløb over 2 år med 12 moduler. Jeg underviser sammen med stadsarkitekt i Gladsaxe Tina Saaby.
 
November 2021
Møde i Planklagenævnet.
 
Oktober 2021
+2 kursus i København – undervisning i myndighedsforhold
Jeg var underviser på Arkitektforeningens kursus +2, der er målrettet yngre arkitekter, der er ansat på private tegnestuer. Det er myndighedsforhold med fokus på kommuneplanen og lokalplaner. Det gælder både de bestemmelser, der er i planloven, og konkrete eksempler på udvikling af byer, og cases. Kurset afholdes både i København og i Aarhus med det samme indhold. Det er et forløb over 2 år med 12 moduler. Jeg underviser sammen med stadsarkitekt i Gladsaxe Kommune Tina Saaby.
 
August 2021
Arkitekturpolitik, kulturarv og bevaring i Askov
Jeg er indbudt af Askov Byforum til at komme med et bud på, hvordan kulturarven og de bevaringsværdige bygninger sættes mere i fokus i udviklingen af byen. Det kan ske med en arkitekturpolitik, som Vejen Kommune kunne sætte i værk for Askov. Landsbyen er meget kendt for den historiske højskole, der indeholder mange forskellige bygninger med stor arkitektonisk kvalitet, og de er opført over en lang årrække. Jeg har været på en besigtigelse sammen med bestyrelsen i byforum. Første skridt i dialogen med kommunen bliver et offentligt møde på højskolen, hvor jeg skal fremlægge nogle synspunkter på, hvad der er Askovs DNA, hvad der er godt, og hvad der kan styrkes i byen. Det skal også være med til at øge bevidstheden blandt byens borgere om, at de faktisk bor i nogle helt unikke kulturmiljøer.

      
 
      
 
                    


April-maj 2021
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen Aarhus – Forår 2021
Kurset har til formål at professionalisere ledige arkitekter til at varetage jobs inden for byplanlægning.
Det er et kursus på 10 uger med 6 uger på Arkitektskolen og 4 uger i praksis i en kommune eller i et privat firma.
Jeg skal igen være underviser på uddannelsen. Kurset har været en stor succes mht. at få kursisterne i job, og over 2/3 har nu et fast job, og andre en projektansættelse. 
Indholdet er bl.a.: byteori, kommuneplan og lokalplan, bystrategier, strukturplaner, bevaring, landskab, klima, trafik mv. Kursisterne skal også arbejde konkret med to bebyggelsesplaner og lave to lokalplaner. Der er også øvelser om borgerinddragelse, landzone, planstrategi og et developer indlæg. Det er kort men meget intensivt.

Censor på masteruddannelsen - Strategisk Byplanlægning på Det Kongelige Akademi
Jeg skal være censor på en opgave på masteruddannelsen.

Møde i Planklagenævnet

Marts 2021
Møde i Planklagenævnet

 
Februar 2021
Møde i Planklagenævnet

Januar 2021
Censor på masteruddannelsen - Strategisk Byplanlægning på Det Kongelige Akademi
Jeg havde fornøjelsen af at være censor på fire eksamensopgaver masteruddannelsen. Det var alle opgaver på et meget højt niveau, der er umiddelbart brugbare i de kommuner eller i de projekter, som de omhandler. Opgaverne var løst med stort overblik, brug af teoretisk viden, fine analyser, og med klare strategier og visioner. Emnerne spændte vidt fra udvikling af et øsamfund, militære anlæg som kulturarv, bevaring og kulturmiljø i bynære erhvervsarealer under omdannelse, og udvikling af et stort trafikcenter. Det ser ud til, at de studerende får rigtig meget ud af uddannelsen, der går over 2 år og forudsætter en vis erhvervserfaring.
 
December 2020
Byplan Crash Course på Arkitektskolen Aarhus
Jeg var kursusleder på et 2- ugers dimittend kursus på Arkitektskolen, hvor kursisterne fik et intensivt kursus i planlægning med særligt fokus på lokalplanlægning.
Kursisterne omsatte et af deres afgangsprojekter i en lokalplan, og det var imponerende, hvor hurtigt de kunne få omsat projektet i nogle lokalplan bestemmelser og gode kortbilag. Alle havde tilegnet sig en forståelse af, hvad en lokalplan er, og hvordan den bruges. I uge to var der workshop med borgerinddragelse og karrierevejledning.
 
Oktoberr 2020
Byplanlaboratoriets kursus for projektledere.
Kurset blev aflyst pga. Corona.
 
September 2020
Studietur til København for Lejerbo – Jylland
Jeg arrangerede en studietur til København for at se på nye almene boligområder. Der var bl.a. besøg på Lejerbos hovedkontor i Valby, hvor direktør Palle Adamsen fortalte om det nyeste inden for både Lejerbo og hele den almene boligsektor. Vi besøgte også byggedirektør Rolf Andersson hos KAB, direktør Hans-Bo Hyldig, FB Gruppen og regionsdirektør Uffe Andreasen, Domea. På turen besøgte vi Grønttorvet, Nordhavn, Teglværkshavnen og Sluseholmen, Tietgenkollegiet og Ørestaden med bl.a. Nordre Fælled Kvarteret. En masse gode boligbebyggelser med stort kvalitet i både planlægningen og de enkelte boliger.
 
     
 
      
 
      
 
Guidet tur i Vejle for Haderslev Bygningsbevaringsforening. 
Turen gik til flere dele af byen fra området ved Lystbådehavnen og Fjordenhus til Søndertorv - parkerne og til Spinderihallerne og lidt på kryds og tværs af byen. Det var både med fokus på kulturarven og de helt nye byggerier.
 
Studietur til Hamborg for Lejerbo
Jeg skal arrangere en studietur til Hamborg for ca. 50 deltagere.
Det bliver med hovedvægten på ny arkitektur, men også hvordan man kan bruge kulturarven til at udvikle nye byområder med de kvaliteter bygningskulturen har som grundlag for at indpasse nyt supplerende byggeri. Hamborg her mange spændende områder at byde på, og det er også en oplevelse fra både vand- og gadesiden.
Turen er udsat til 2021 pga. Corona situationen.
 
August 2020
Guidet rundtur på Vejle Havn for Arkitektforeningens Seniorklub.
 
Guidet rundtur på Vejle Havn for Formuepleje.
 
Juni 2020
Indlæg om ledelse og plankultur på Byplanlaboratoriets kursus for projektledere.

Jeg skal holde indlæg om den særlige plankultur, der er skabt gennem en årrække i Vejle Kommune. Det var med udgangspunkt i arkitektur politikken, og hvad man som leder kan gøre for at skabe et innovativt planmiljø. Og ikke mindst, hvordan man får (de rigtige) ting til at ske i virkeligheden, så der kommer en spændende og velfungerende by ud af det.  I samme forbindelse skal jeg guide en tur i Vejle.
Pga. Corona er kurset udsat til oktober.
 
 
Juni 2020
Møde i Planklagenævnet
Møderne i Planklagenævnet gik også over til at blive digitale.
 
Maj 2020
FestiVejles store bytur og varme hveder
Jeg skal igen være guide på en af de fire ture i FestiVejles gode tradition med at arrangere bytur og efterfølgende hveder i Sct. Nicolai Kirke.
Turen blev aflyst pga. Coroana.

Marts – maj 2020
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen Aarhus – Forår 2020
Kurset har til formål at professionalisere ledige arkitekter til at varetage jobs inden for byplanlægning.
Det er et kursus på 10 uger med 6 uger på Arkitektskolen og 4 uger i praksis i en kommune eller i et privat firma.
Jeg skal igen være underviser på uddannelsen. Kurset har på de to første kurser været en stor succes mht. at få kursisterne i job, og over 2/3 har nu et fast job, og andre en projektansættelse.
Indholdet er bl.a.: byteori, kommuneplan og lokalplan, bystrategier, strukturplaner, bevaring, landskab, klima, trafik mv. Kursisterne skal også arbejde konkret med to bebyggelsesplaner og lave to lokalplaner. Der er også øvelser om borgerinddragelse, landzoner forhold, planstrategi og et developerindlæg. Det er kort men meget intensivt.
Pga. Corona situationen endte kurset med at fortsætte digitalt efter Påske. Det fungerede overraskende godt i forhold til, at det var en helt ny situation. Både vi som undervisere, kursisterne og de eksterne konsulenter fik nogle positive erfaringer i at bruge det digitale medie i denne sammenhæng.

Marts 2020
+2 kursus – undervisning i myndighedsforhold
Jeg skal være underviser på Arkitektforeningens kursus +2, der er målrettet yngre arkitekter, der er ansat på private tegnestuer. Det er myndighedsforhold med fokus på kommuneplanen og lokalplaner. Det gælder både de bestemmelser, der er i planloven, og konkrete eksempler på udvikling af byer, og cases. Kurset afholdes både i København og i Aarhus med det samme indhold. Det er et forløb over 2 år med 12 moduler. Jeg underviser sammen med tidligere stadsarkitekt i København Tina Saaby.

Marts 2020
Møde i Planklagenævnet

Januar 2020
Rotary Vejle - Indlæg om plan og arkitektur i Vejle


Guidet tur i Vejle for kursisterne på Landinspektørernes lokalplankursus
Jeg lavede en aftentur til Fjordenhus og Bølgen, og et kort rundtur i midtbyen med fokus på bystrategi, og hvad der har gjort Vejle til en levende by.

November 2019
Trap Danmark 6. udgave: Artikel om byggeskik på landet i Vejle Kommune
Jeg har skrevet en artikel om byggeskik pa landet til den nye udgave af Trap Danmark 6. udgave. Det er til et bind, der skal udkomme i 2021. Der er kommet en række tidligere bind om andre kommuner, og det er et stort projekt, der løber over flere år.
 
Oktober 2019
FAOD undersøgelsen om arkitekter som byplanlæggere
Undersøgelsen af arkitekter som byplanlæggere blev offentliggjort i forbindelse med Dansk Byplanmøde.
Jeg har haft den spændende opgave at lave rapporten i samarbejde med FAOD. Der er sendt et digitalt spørgeskema ud til alle landets planchefer, og jeg har interviewet 12 planchefer rundt om i landet. Det samme gælder for 14 private planlægningsfirmaer, og jeg har snakket med 4 chefer.
Det er der kommet en rapport ud af, og der er for mig ingen tvivl om, at hvis arkitekterne skal fastholde den position de stadig har, så skal arkitektskolerne gentænke indholdet i uddannelse for de studerende, der ønsker at gå planlæggervejen i deres karriere. Ellers bliver de overhalet af andre uddannelser i feltet til det første job.
FAOD’s pressemeddelelse starter sådan:
”Arkitekter er efterspurgte af landets kommuner men særligt nyuddannede presses af andre faggrupper indenfor byplanlægning. Det kan man læse i en større undersøgelse, som FAOD har fået udarbejdet i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus, KADK, Arkitektforeningen, Dansk Byplanlaboratorium og Danske Planchefer og støttet af Dreyers fond. I undersøgelsen tegner der sig et billede af arkitekter som en eftertragtet faggruppe, men det er også tydeligt, at nyuddannede arkitekter mangler nogle kvalifikationer i forhold til konkurrerende faggrupper.
Baggrunden for undersøgelsen var at finde ud af, hvordan man får flere arkitekter til at vælge en karriere inden for byplanfaget, og hvad det er for kvalifikationer, som efterspørges af arbejdsgiverne.”
Se mere her:
 
Studietur til Hamborg for Lejerbo 
Jeg har arrangeret en studietur til Hamborg for Lejerbo Jylland 25 deltagere.
Det er med hovedvægten på ny arkitektur, men også hvordan man kan bruge kulturarven til at udvikle nye byområder med de kvaliteter bygningskulturen har som grundlag for at indpasse nyt supplerende byggeri. Hamborg her mange spændende områder at byde på, og det er også en oplevelse fra både vand- og gadesiden.
Turen gav inspiration til nybyggeri med de mange eksempler på ny arkitektur herunder nogle fine træhus bebyggelser. Det er også tydeligt, at biodiversiteten har indfundet sig mange steder i de offentlige rum. Hamborg er bemærkelsesværdig grøn overalt. Og ikke mindst var der gang i Oktoberfesten, så bylivet var i fuldt flor.
 
 
 
                  
 
 
September 2019
Guidet tur i Vejle for Hjørring Kommune
Besøg af Planafdelingen i Hjørring Kommune, der var på en heldagstur til Vejle. Første del stod Vejle Kommune for, mens jeg viste rundt på Lystbådehavnen på en flot solskinseftermiddag. Besøget sluttede i Bofællesskabet Lille Grundet, da bofællesskaber også er aktuelle i det nordjyske.
 
     
 
 
August 2019
Byplanlaboratoriets kursus for projektledere
Indlæg om ledelse og plankultur på Byplanlaboratoriets kursus for projektledere
Jeg holdt indlæg om den særlige plankultur, der er skabt gennem en årrække i Vejle Kommune. Det var med udgangspunkt i arkitektur politikken, og hvad man som leder kan gøre for at skabe et innovativt planmiljø. Og ikke mindst, hvordan man får (de rigtige) ting til at ske i virkeligheden, så der kommer en spændende og velfungerende by ud af det.
Dagen før var vi på en guidet tur i Vejle med fokus på Midtbyen og Havnebyen, der rigtig tog sig ud i et smukt solskinsvejr. Vi besøgte også Bylaboratoriet.
 
 
 
Juni 2019
Indlæg om arkitekturpolitik på ECAP konferencen i Bukarest i Rumænien
Jeg var inviteret til at holde et indlæg om arkitekturpolitik på ECAP konferencen i Bukarest. Det er den første konference i Rumænien om arkitekturpolitik, og der deltog en lang række internationale indlægsholdere på den 2-dages konference. ECAP dækker over en sammenslutning af lande inden for EU.

Dagen efter konferencen havde jeg sammen med den rumænske arkitektforening OAR indbudt til en workshop om arkitekturpolitik, og der deltog chefarkitekter fra 10 kommuner fra hele landet. Det var meget spændende for alle at høre om de forskellige byer, og forhåbentlig bliver workshoppen startskuddet til, at vi ser en række nye lokale arkitekturpolitikker i Rumænien. Mit udgangspunkt var en række konkrete værktøjer til at komme i gang med opgaven.
Mødet var anledning til, at 10 ud af i alt 40 chefarkitekter mødtes i samme lokale, hvilket ikke var sket før. Så det kan også være starten til at skabe et netværk som Danske Planchefer, hvilket jeg opfordrede dem til at danne.
Det blev en fin oplevelse for os alle, og jeg udloddede som en slags 1. præmie en studietur til Danmark til den kommune, der først vedtager en arkitekturpolitik. Flere var klar til at tage med allerede dagen efter, da jeg skulle hjem.
I øvrigt byder Rumænien på alt, når det gælder flotte historiske byer og kulturarv, byliv vi kun kan drømme om i Danmark, spændende ny arkitektur, smukke landskaber og naturområder, bjerge og kyster og selvfølgelig også en god del byplanmæssige udfordringer. Så Rumænien er en overvejelse værd til en næste studietur.
 
         
Future Shapers konference
          
Ekskursion for de rumænske og internationale foredragsholdere og OAR
 
            
Workshop med City-arkitekter fra 10 kommuner og regioner
 
 
 
Maj 2019
Indlæg om arkitekturpolitik og bystrategi på ACE konferencen i Innsbruck i Østrig
Jeg er inviteret til at holde et indlæg om arkitekturpolitik og bystrategi på ACE konferencen i Innsbruck i Østrig. Det er arkitektorganisationerne i Europa, der mødes til konferencen, og der kommer en lang række internationale indlægsholdere på mødet. ACE er en forkortelse af: Architects’ Council of Europe. De danske medlemmer er Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder.
 
 
 Oplægsholderne har netop underskrevet en resolution om bedre byer til det videre arbejde i EU.


FestiVejles store bytur og varme hveder 
Jeg var igen guide på en af de fire ture i FestiVejles gode tradition med at arrangere bytur og efterfølgende hveder. Min turen var i år med fokus på vandet i byen, og hvordan åerne indgår i bybilledet.
 
 
April 2019
Trap Danmark 6. udgave: Artikel om arkitektur i Vejle Kommune

Jeg er blevet indbudt til at skrive en artikel om arkitektur til den nye udgave af Trap Danmark 6. udgave. Det er til et bind, der skal udkomme i 2021. Der er kommet en række tidligere bind om andre kommuner, og det er et stort projekt, der løber over flere år. Der er også en række andre personer, der skriver om Vejle.
 
Marts – maj 2019
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen Aarhus – Forår 2019
Kurset har til formål at professionalisere ledige arkitekter til at varetage jobs inden for byplanlægning.
Det er et kursus på 10 uger med 6 uger på Arkitektskolen og 4 uger i praksis i en kommune eller i et privat firma.
Jeg skal igen være underviser på uddannelsen. Kurset har på de to første kurser været en stor succes mht. at få kursisterne i job, og over 2/3 har nu et fast job, og andre en projektansættelse.
Indholdet er bl.a.: byteori, kommuneplan og lokalplan, bystrategier, strukturplaner, bevaring, landskab, klima, trafik mv. Kursisterne skal også arbejde konkret med to bebyggelsesplaner og lave to lokalplaner. Der er også øvelser om borgerinddragelse, landzoner forhold, planstrategi og et developerindlæg. Det er kort men meget intensivt.
 
Studietur til Vejle med kursisterne, besøg i Fjordenhus

Indlæg om ledelse og plankultur på Byplanlaboratoriets kursus for projektledere
Jeg holdt indlæg om den særlige plankultur, der er skabt gennem en årrække i Vejle Kommune. Det var med udgangspunkt i arkitektur politikken, og hvad man som leder kan gøre for at skabe et innovativt planmiljø, og ikke mindst, hvordan man får (de rigtige) ting til at ske i virkeligheden, så der kommer en spændende og velfungerende by ud af det.

Januar - februar 2019

Markedsundersøgelse for arkitekter som byplanlæggere
Jeg har som konsulent for FAOD arbejdet med en markedsundersøgelse for arkitekter som planlæggere i kommunerne og de private planlægningsfirmaer. Den skal afdække om arkitekternes viden og kompetencer dækker de ønsker, som kommunerne og private firmaer har til planlæggere, når de søger nye med arbejdere.
Det sker i et bredt samarbejde mellem FAOD, Arkitektforeningen, Arkitektskolen Aarhus, Kunstakademiets Arkitektskole, Dansk Byplanlaboratorium og Danske Planchefer.
Undersøgelsen er sket ved dels et digitalt spørgeskema og dels kvalitative interviews. 58 ud af de 98 kommuner har svaret på skemaet, og 7 private firmaet har svaret. Jeg interviewet 12 planchefer i kommunerne og 4 chefer i private firmaer. Undersøgelsen bliver nu samlet op, der bliver arrangeret en række møder med målgrupperne i løbet af 2019.

Guidet tur i Vejle for kursisterne på Landinspektørernes lokalplankursus
Jeg lavede en aftentur til Fjordenhus og Bølgen, og et kort rundtur i midtbyen med fokus på bystrategi, og hvad der har gjort Vejle til en levende by. Trods kulde og slud, blev det alligevel en fin tur.

Artikel om Sparekassen Sydjyllands forvandling til politiskole
Jeg har skrevet en artikel om Sparekassen Sydjylland til Vinding Lokalråd, der har sat fokus på den nye politiskole. Det kom der spændende artikel ud af, da jeg også havde snakket med arkitekt maa. Steffen Westergaard, der sammen med arkitekt Niels Munk havde vundet konkurrencen om sparekassen.
 
December 2018
Markedsundersøgelse for arkitekter som byplanlæggere
Jeg skal til at arbejde med en markedsundersøgelse for arkitekter som planlæggere i kommunerne og i private planlægningsfirmaer. Den skal afdække om arkitekternes viden og kompetencer dækker de ønsker, som kommunerne har til planlæggere, når de søger nye medarbejdere. Undersøgelsen foregår i et bredt samarbejde mellem arkitektorganisationerne og skolerne.
 
November 2018
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen Aarhus – afslutning af kurset
Det er et kursus på 10 uger med 6 uger på Arkitektskolen og 4 uger i praksis i en kommune eller i et privat firma.  Kursisterne har nu været 4 uger i praksis i kommuner og private firmaer. I den sidste uge samler vi op på de erfaringer, de har gjort i  kommunerne, og kurset bliver rundet af med indlæg og øvelser om borgerinddragelse, landzoneforhold, planstrategi og et developerindlæg.  Herefter skulle kursisterne gerne få jobs rundt om i kommunerne og hos de private planlægningsfirmaer.
Denne gang er der også en række kommuner og firmaer, der har taget ansvar ved at bidrage til kursisternes uddannelse. Det er kommunerne: Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Hedensted, Holbæk, Horsens, Køge, Odder, Skanderborg og Vejle. Og de private firmaer: CFBO, COWI, LINK og LE 34. Stor tak til alle.
 
Holdet på studietur i Vejle for at se arkitektur og høre om bystrategi
 
Indlæg om arkitekturpolitik i Hillerød
<span style="fon
Henrik Stjernholm, arkitekt maa. - indehaver | CVR: 36620587 | Kløvertoften 12, DK-7100 Vejle - Danmark | Tlf.: +45 2015 4944 | henrikstjernholm1@gmail.com