Nyheder

Oktober 2019
Studietur til Hamborg for en boligforening
Jeg skal arrangere en studietur til Hamborg en boligforening.
Det er med hovedvægten på ny arkitektur, men også hvordan man kan bruge kulturarven til at udvikle nye byområder med de kvaliteter bygningskulturen har som grundlag for at indpasse nyt supplerende byggeri. Hamborg her mange spændende områder at byde på, og det er også en oplevelse fra både vand- og gadesiden. Vi skal også høre nærmere om boligpolitik og besøge nogle boliger.
 
0-enrgi hus
 
Hafen City
 
Juni 2019
Indlæg om arkitekturpolitik på ECAP konferencen i Bukarest i Rumænien
Jeg er inviteret til at holde et indlæg om arkitekturpolitik på ECAP konferencen i Bukarest. Det er den første konference i Rumænien om arkitekturpolitik, og der kommer en lang række internatio-nale indlægsholdere på den 2-dages konference. ECAP dækker over en sammenslutning af lande inden for EU.
 
 
Maj 2019
Besøg fra en gruppe borgere fra Hillerød
Evt. besøg fra en gruppe borgere fra Hillerød, der arbejder med arkitekturpolitik i kommunen. Det er en opfølgning på mit indlæg i Hillerød i november 2018 om arkitekturpolitik, som Hillerød Kommune havde budt ind til. Jeg lovede på mødet at vise Vejle frem, og det arbejder en gruppe borgere nu på at gennemføre en lørdag på en bustur. 

Indlæg om arkitekturpolitik og bystrategi på ACE konferencen i Innsbruck i Østrig
Jeg er inviteret til at holde et indlæg om arkitekturpolitik og bystrategi på ACE konferencen i Innsbruck i Østrig. Det er arkitektorganisationerne i Europa, der mødes til konferencen, og der kommer en lang række internationale indlægsholdere på mødet. ACE er en forkortelse af: Architects’ Council of Europe. De danske medlemmer er Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder.
 

Innsbruck med bjergene i baggrunden

FestiVejles store bytur og varme hveder den 16. maj kl. 18.30
Jeg skal igen være guide på en af de fire ture i FestiVejles gode tradition med at arrangere bytur og efterfølgende hveder. Det er denne gang i Bygningen, da Sct. Nicolai Kirke er ved at blive renoveret. Turen i år bliver med fokus på vandet i byen og hvordan åerne indgår i bybilledet.

April 2019
Trap Danmark 6. udgave: Artikel om arkitektur i Vejle Kommune
Jeg er blevet indbudt til at skrive en artikel om arkitektur til den nye udgave af Trap Danmark 6. udgave. Det er til et bind, der skal udkomme i 2021. Der er kommet en række tidligere bind om andre kommuner, og det er et stort projekt, der løber over flere år. Der er også en række andre personer, der skriver om Vejle.
 
Marts – maj 2019
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen Aarhus – Forår 2019
Kurset har til formål at professionalisere ledige arkitekter til at varetage jobs inden for byplanlægning.
Det er et kursus på 10 uger med 6 uger på Arkitektskolen og 4 uger i praksis i en kommune eller i et privat firma.
Jeg skal igen være underviser på uddannelsen. Kurset har på de to første kurser været en stor succes mht. at få kursisterne i job, og over 2/3 har nu et fast job, og andre en projektansættelse.
Indholdet er bl.a.: byteori, kommuneplan og lokalplan, bystrategier, strukturplaner, bevaring, landskab, klima, trafik mv. Kursisterne skal også arbejde konkret med to bebyggelsesplaner og lave to lokalplaner. Der er også øvelser om borgerinddragelse, landzoner forhold, planstrategi og et developerindlæg. Det er kort men meget intensivt.
 
Studietur til Vejle med kursisterne, besøg i Fjordenhus

Indlæg om ledelse og plankultur på Byplanlaboratoriets kursus for projektledere
Jeg holdt indlæg om den særlige plankultur, der er skabt gennem en årrække i Vejle Kommune. Det var med udgangspunkt i arkitektur politikken, og hvad man som leder kan gøre for at skabe et innovativt planmiljø, og ikke mindst, hvordan man får (de rigtige) ting til at ske i virkeligheden, så der kommer en spændende og velfungerende by ud af det.

Januar - februar 2019

Markedsundersøgelse for arkitekter som byplanlæggere
Jeg har som konsulent for FAOD arbejdet med en markedsundersøgelse for arkitekter som planlæggere i kommunerne og de private planlægningsfirmaer. Den skal afdække om arkitekternes viden og kompetencer dækker de ønsker, som kommunerne og private firmaer har til planlæggere, når de søger nye med arbejdere.
Det sker i et bredt samarbejde mellem FAOD, Arkitektforeningen, Arkitektskolen Aarhus, Kunstakademiets Arkitektskole, Dansk Byplanlaboratorium og Danske Planchefer.
Undersøgelsen er sket ved dels et digitalt spørgeskema og dels kvalitative interviews. 58 ud af de 98 kommuner har svaret på skemaet, og 7 private firmaet har svaret. Jeg interviewet 12 planchefer i kommunerne og 4 chefer i private firmaer. Undersøgelsen bliver nu samlet op, der bliver arrangeret en række møder med målgrupperne i løbet af 2019.

Guidet tur i Vejle for kursisterne på Landinspektørernes lokalplankursus
Jeg lavede en aftentur til Fjordenhus og Bølgen, og et kort rundtur i midtbyen med fokus på bystrategi, og hvad der har gjort Vejle til en levende by. Trods kulde og slud, blev det alligevel en fin tur.

Artikel om Sparekassen Sydjyllands forvandling til politiskole
Jeg har skrevet en artikel om Sparekassen Sydjylland til Vinding Lokalråd, der har sat fokus på den nye politiskole. Det kom der spændende artikel ud af, da jeg også havde snakket med arkitekt maa. Steffen Westergaard, der sammen med arkitekt Niels Munk havde vundet konkurrencen om sparekassen.
 
December 2018
Markedsundersøgelse for arkitekter som byplanlæggere
Jeg skal til at arbejde med en markedsundersøgelse for arkitekter som planlæggere i kommunerne og i private planlægningsfirmaer. Den skal afdække om arkitekternes viden og kompetencer dækker de ønsker, som kommunerne har til planlæggere, når de søger nye medarbejdere. Undersøgelsen foregår i et bredt samarbejde mellem arkitektorganisationerne og skolerne.
 
November 2018
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen Aarhus – afslutning af kurset
Det er et kursus på 10 uger med 6 uger på Arkitektskolen og 4 uger i praksis i en kommune eller i et privat firma.  Kursisterne har nu været 4 uger i praksis i kommuner og private firmaer. I den sidste uge samler vi op på de erfaringer, de har gjort i  kommunerne, og kurset bliver rundet af med indlæg og øvelser om borgerinddragelse, landzoneforhold, planstrategi og et developerindlæg.  Herefter skulle kursisterne gerne få jobs rundt om i kommunerne og hos de private planlægningsfirmaer.
Denne gang er der også en række kommuner og firmaer, der har taget ansvar ved at bidrage til kursisternes uddannelse. Det er kommunerne: Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Hedensted, Holbæk, Horsens, Køge, Odder, Skanderborg og Vejle. Og de private firmaer: CFBO, COWI, LINK og LE 34. Stor tak til alle.
 
Holdet på studietur i Vejle for at se arkitektur og høre om bystrategi
 
Indlæg om arkitekturpolitik i Hillerød
Jeg var indbudt til at holde et indlæg om arkitekturpolitik i en Hillerød Kommune i et "kick off" møde som grundlag for at arbejde videre med arkitekturpolitik i kommunen. Det var et borgermøde med over 100 deltagere, og med nogle meget engagerede borgere og politikere. Samme dag holdt jeg et indlæg for forvaltningen, der skal stå for arbejdet med arkitekturpolitikken.
I Hillerød har man omdøbt Teknisk Udvalg til Arkitektur-,Byplan- og Trafikudvalget. Det er formodentlig den eneste kommune i Danmark, der direkte kalder sig et Arkitekturudvalg. Et stærkt signal!
 


Oktober 2018
Studietur til Amsterdam for Lejerbo
Jeg har arrangeret en studietur til Amsterdam for formændende for afdelinger i Lejerbo Jylland/Fyn med 35 deltagere.
Det var med hovedvægten på ny arkitektur, men også hvordan man kan bruge kulturarven til at udvikle nye byområder med de kvaliteter bygningskulturen har som grundlag for at indpasse nyt supplerende byggeri. Amsterdam her mange spændende områder at byde på, og det var også en oplevelse fra både vand- og gadesiden.
 
.
 
 
 
September-november 2018
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen Aarhus
Kurset har til formål at professionalisere ledige arkitekter til at varetage jobs inden for byplanlægning.
Jeg skal igen være underviser på uddannelsen. Kurset har på de to første kurser været en stor succes mht. at få kursisterne i job, og over halvdelen har nu et fast job, og andre en projektansættelse.
Indholdet er bl.a.: byteori, kommuneplan og lokalplan, bystrategier, strukturplaner, bevaring, landskab, klima, trafik mv. Kursisterne skal også arbejde konkret med to bebyggelsesplaner og lave to lokalplaner. Det er kort men meget intensivt.
Det er et kursus på 10 uger med 6 uger på Arkitektskolen og 4 uger i praksis i en kommune eller i et privat firma.
På studietur til Vejle og Olafur Eliassons domicil for Kirk Kapital.
 
Juni 2018
Lejerbo Vejles udviklingsstrategi
Lejerbo Vejles udviklingsstrategi blev færdig og præsenteret for Repræsentantskabet. Det bliver et godt redskab til den videre udvikling af boligselskabet i Vejle.
Strategien beskriver situationen vedr. beboerne, boligerne, serviceniveauet, samarbejde i organisationen og informationsniveauet. Det er en statusfor Lejerbo Vejle er i dag, hvor Lejer Vejle vil være om 5-10 år, og hvordan de kommer dertil. Enkelt og ligetil at arbejde videre med i afdelingerne.
Det har været spændende at arbejde sammen med organisationsbestyrelsen, og diskussionerne har været med til at bringe mere afklaring om de fremtidige mål og handlemuligheder.
 
Lejerbo Vejle - Grejsdalsparken.
 
Maj 2018
Besøg fra Finland – Uusikaupunki Kommune
 
Jeg skal arrangere et besøg i Vejle for Uusikaupunki Kommune, der gerne vil høre om Vejles arkitekturpolitik og bystrategi. Det bliver en kombination af indlæg om Vejles bystrategi, og bagefter vil jeg guide rundt i Vejle. Det er en gruppe på 13 deltagere fra kommunen, der er i gang med at lave en ny bystrategi med fokus på at skabe en levende midtby.
Det arkitekt Tiina Valpola, der er arrangør for besøget til Danmark. Tiina har været ansvarlig for udvikling af Finlands arkitekturpolitik gennem mange år.
Uusikaupunki ligger 250 km øst for Helsinki. Der søges lige nu 1.000 medarbejdere til bilindustrien, hvor de tidligere har produceret Saab, men nu skal der i stedet laves Mercedes.
 
 
 
Arkitektskolen i Aarhus – Byplanlæggerkursus afslutning
 
Byplanlæggerholdet har været i praksis i kommuner i 4 uger, og vi laver en opsamling på deres opgaver i kommunerne. Der bliver også den afsluttende undervisning bl.a. med planstrategi, planlægning i landsbyer og landzone tilladelser.
Se mere her: https://www.youtube.com/watch?v=xnmX1PxFnUM&feature=share 


April 2018
FestiVejles store bytur og varme hveder
 

Jeg var guide på en af turene i FestiVejles gode tradition med at arrangere bytur og efterfølgende hveder i Sct. Nicolai Kirke. Der var som sædvanlig rigtig mange deltagere og over 200 i år.
Min tur havde fokus på den nye arkitektur og projekter, og turen gik til Søndertorv og Havneparken, hvor der er flere bygninger under opførelse og flere på vej.

Rotary Vejle Syd - indlæg om arkitektur
Jeg var inviteret til at holde et indlæg om arkitektur og planlægning i Vejle til et onsdagsmøde på Munkebjerg Hotel med 35 deltagere, og det gav en god diskussion om aktuelle projekter mv. i Vejle.
 
 
Marts-april 2018
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen i Aarhus 
Kurset har til formål at professionalisere ledige arkitekter til netop at varetage jobs inden for byplanlægning.
Jeg skal være underviser på kurset, hvor jeg var kursusleder i 2017. Kurset var en stor succes mht. at få kursisterne i job, og over halvdelen har nu et fast job, og andre en projektansættelse. 
Indholdet er bl.a.:
Professionen
Hvordan er det at arbejde som byplanlægger? Hvilke arbejdsopgaver er der? Hvordan er
den politiske og økonomiske virkelighed i det kommunale planlægningsarbejde?
Rammerne
Introduktion til planloven og dens elementer. Hvorfor har vi en planlov? Hvilke andre regler og love end planloven påvirker byplanlægningen?
Demokratiet
Som planlægger indgå man i en demokratisk proces, hvor inddragelse af borgere og interessenter spiller en stor rolle. Der bliver undervist i det lovgrundlaget og til forskellige principper og metoder til borgerinddragelse.
Planlægningsprocessen
Hvordan forløber en typisk planproces? Man får kendskab til den politiske og administrative proces samt til samarbejdet med bygherrer og rådgivere.
Lokalplanen
Kurset fokuserer særligt på lokalplanen. Med udgangspunkt i konkrete cases og øvelser bliver man introduceret til de grundlæggende værktøjer og metoder, som benyttes til udarbejdelse af lokalplaner og bebyggelsesplaner.
 
Se mere:  https://www.faod.dk/det-sker/bliv-byplanlaegger/
 
Arkitektforeningens kursus +2
Jeg skal være underviser på Arkitektforeningens kursus +2, der er målrettet yngre arkitekter, der er ansat på de private tegnestuer. Det er myndighedsforhold med fokus på kommuneplanen og lokalplaner. Det gælder både de bestemmelser, der er i planloven, og konkrete eksempler på udvikling af byer, og cases. Kurset afholdes både i København og i Aarhus med det samme indhold. Det er et forløb over 2 år med 12 moduler.
Se mere: 
https://www.arkitektforeningen.dk/ARKITEKTERNES%20EFTERUDDANNELSE/Kursusoversigt/%202%20 
 
Februar 2018

Indlæg om arkitekturpolitik i Altingets By- og boligpolitiske netværksgruppe.
Jeg var indbudt til at holde oplæg om arkitekturpolitik i netværksgruppen, der har deltagere fra kommuner og det private erhvervsliv. Det er tidligere by- og boligminister Carsten Hansen, der er moderator i gruppen.
Det blev en meget spændende diskussion om, hvordan man kan bruge arkitekturpolitik til at vækste en kommune.
 
 
December 2017

Debat i Altinget om arkitekturpolitik
Jeg er sammen med Arkitektforeningen, Kunstakademiet, og politikerne Alex Ahrendtsen (DF), Rasmus Nordquist (ALT) og Mogens Jensen (S) blevet indbudt til at debattere arkitekturpolitik på Altinget.
Anledningen er, at By-, bolig- og transportminister, Ole Birk Olesen (LA) har sagt på Arkitektforeningens årskonference, at arkitektur ifølge ham bør bygge på en aftale imellem bygherren og vedkommende, der har bestilt arbejdet - uden indblanding fra staten. Han kan ikke se værdien i en samlet arkitekturpolitik, og at staten skal blande sig.
https://www.altinget.dk/by/artikel/ny-debat-er-der-behov-for-statslig-arkitekturpolitik
 
Se min første artikel her:
https://www.altinget.dk/by/artikel/tidligere-stadsarkitekt-arkitekturpolitik-er-den-direkte-vej-til-vaekst
 
Artikel to er her:
https://www.altinget.dk/by/artikel/tidligere-stadsarkitekt-de-lokale-arkitekturpolitikker-lever-i-bedste-velgaaende
”Mon ikke Ole Birk Olesen med denne artikelserie har fået masser af inspiration til et nytårsforsæt om, at nu skal der rigtig gang i statens arkitekturpolitik. Det første, han vil gøre i 2018, er derfor at kontakte kulturminister Mette Bock for i fællesskab at sætte et væld af holdbare aktiviteter i gang. Det må vi håbe for fremtidens Danmark”.
 
Arkitekturguide Vejle – platform til brug for andre kommuner og private firmaer
Jeg er ved at undersøge markedet for at udbrede Arkitekturguide Vejle til andre kommuner og private firmaer. Appen vil være utrolig velegnet for private firmaer til at markedsføre deres projekter eller produkter. Det vil være særdeles let at finde frem til byggerier, som f.eks. et arkitektfirma har tegnet, eller til huse, der er opført med mursten eller vinduer fra en bestemt producent.
Og så er appen tilmed billig i forhold til så megen anden markedsføring. Det er firmaet Active Window i Vejle, der har udviklet appen.
Prøv den af ved at søge på: arkitekturguide vejle i App Store eller Google Play. Den dukker op som den første, da det er den eneste af sin slags i Danmark. Den kan alt.
En del kommuner og private firmaer har foreløbig vist interesse.
 
November 2017

Planklagenævnet
Der var møde i Planklagenævnet med flere sager på dagsordenen.
 
Japansk besøg i Vejle
Arkitekt Mitsuyo Saito, der tidligere har boet i Vejle, havde arrangeret en studietur for en gruppe japanske politikere, embedsmænd og forskere til Vejle og København.
Formålet med turen var at besøge plejecenter, ældreboliger og bofællesskaber. I Vejle besøgte vil Gulkrog Centret, Kongskær på Pedersholms Allé og andelsboligerne Det Gamle Bryggeri. De to sidste byggerier er tegnet af Mitsuyo Saito. Jeg holdt et oplæg om boliger for seniorer, pleje- boliger og centre, demensboliger mv. i Vejle, og hvad der gælder generelt for Danmark.
Besøget var en stor succes, bl.a. med den store gæstfrihed til både at besøge private boliger og også aktiviteterne i Gulkrog Centret. Besøget blev sluttet af i Vejle Kommunes Administrationsbygning, hvor udvalgsformand Peder Hummelmose tog imod gæsterne.
 
 
 
Artikel i Jyllands-Posten om Arkitekturguide Vejle
Jyllands-Posten skrev en artikel om Vejle og arkitekturguiden. Det var både om de mange projekter i Vejle, der er i gang, og om arkitekturpolitikken, der har sat overliggeren højt for mange projekter.
Overskriften lød:
En by i forandring: Markante bygninger i Vejle er samlet i app
En arkitektur-app giver både lokale og turister et overblik over Vejles store forvandling:

https://jyllands-posten.dk/protected/premium/kultur/ECE10023312/en-by-i-forandring-markante-bygninger-i-vejle-er-samlet-i-app 
 
 
Okotober 2017
Konkurrence i Tørring i Hedensted Kommune
Jeg er blevet indbudt til at være sagkyndig medlem af en bedømmelseskomite, der skal vurdere to forslag til, hvordan rundkørslen på Rute 13 ved Tørring kan udformes, så den i langt højere grad sætter fokus på Tørring, og det byen står for. Vinderforslaget blev et meget flot projekt, der på mange måder vil blive unik for Tørring.
Se forslaget her: https://vafo.dk/hedensted/Lokkende-rundkoersel-skal-gemmes-vaek-i-en-magisk-skov/artikel/504320
 
 
Vordingborg – indlæg hos netværksgruppen ” Aktuel Arkitektur & Planlægning SYD" under Arkitektforeningen.
Jeg er indbudt til at holde et oplæg om arkitekturpolitik, og om hvordan man i mindre kommuner
kan arbejde med plan og arkitektur, så det kan være til at skabe mere udvikling.

Lokalplan for Edvard Munch Galleriet på Helnæs
Jeg skal lave en lokalplan for et meget spændende projekt ved Helnæs Gamle Præstegård, hvor galleriet skal udvides med en underjordisk galleribygning, der har forbindelse med den eksisterende bygning. Det bliver et unik galleri, og navnet siger meget om kvaliteten. Projektet har positiv opbakning fra Assens Kommune.

Arkitekturguide Vejle er nu godt i gang
Arkitekturguiden indeholder godt 100 projekter på appen og hjemmesiden, og 60 projekter i bogen. Arkitekturguiden er nu godt i luften, og der er links til den her:
Google Play: http://play.google.com/store/apps/details? id=com.activewindow.arkitekturguide
AppStore: http://itunes.apple.com/app/id1243799311
Hjemmeside: www.arkitekturguide.vejle.dk
 
September 2017
 
Indlæg på konference om arkitekturpolitik i Montréal i Canada
 
 
Jeg var inviteret af Ordre des Architectes du Quebec til at holde indlæg på en konference, der afholdes i Montreal. Det er arkitektforeningen i provinsen Quebec, der arbejder for, at provinsen Quebec og kommunerne vedtager en arkitekturpolitik efter dansk forbillede. De ville derfor gerne høre mere om Vejle på konferencen, hvor der kom 300 deltagere fra hele provinsen, der har 8,2 mio. indbyggere, mens Montreal har 1,7 mio.
Det var utroligt spændende, og mange deltagere ville høre mere om, hvad vi har gjort i Vejle.
Jeg holdt også et indlæg i Montreal Kommune i et møde med 25 deltagere fra forskellige afdelinger, også med flere direktører og afdelingsledere. Mit besøg var anledningen til, at de mødtes, så det var en slags katalysator for det videre arbejde med en arkitekturpolitik for Montreal.
Jeg var også indbudt af Montreal Kommune til at deltage i et byrådsmøde, hvor byrådet skulle vedtage at yde støtte til Quebec provinsen til at udarbejde en arkitekturpolitik. Det var den sidste kommune i provinsen, der vedtog det. Arkitektforeningen fik først at vide, at sagen kom på kort tid før, så de var naturligvis meget glade. Vi syv deltagere blev nævnt enkeltvis med navn på tilhørerpladserne, og derefter stående bifald til os alle fra byrådet. Det skulle lige være på samme måde i DK, at byrådene værdsætter arkitekturen på den måde med stående bifald
 
Montreal skyline              Glæde efter byrådsmødet  Møde hos Ville de Montréal
 
Konferencen                  Arkitektforeningens      Henrik Stjernholm om                                                                   personale fejrer           arkitekturpolitik 
                                       successen
 
Digitalt møde i Planklagenævnet
Efter at have holdt et par møder i Nævnenes Hus i Viborg var det første digitale møde med sager til september. Det i loven fastlagt, at sagsbehandlingen skal ske digitalt, så fysiske møder og besigtigelser er rene undtagelser. Nævnet har vedtaget en forretningsorden for afgivelse af votering.
 
Studietur til Oslo for Lejerbo Jylland og Fyn
 
 
Jeg var guide på en studietur til Oslo med 35 deltagere fra afdelingsbestyrelser i Lejerbo i Jylland og på Fyn. Formålet var at studere nyt boligbyggeri og boligsocialt arbejde i byområder, hvor vi så området Tøyen, der er under stor omdannelse. Oslo er en meget spændende by med mange flotte boligområder, og vi fulgte forløb langs Aker Elven og Hovin Bækken. Det er sjældent at se, hvordan bebyggelsen kan indpasses i landskabet med en sådan selvfølgelighed, som det kan ses her. Det er en meget smuk sammenhæng mellem landskab, ny arkitektur, klimaløsninger, rekreative arealer, og et mix af forskellige anvendelser for at skabe en levende by. I den arkitektoniske verdensklasse var vi selvfølgelig også oppe på taget af Operaen i et fantastisk lys sidst på eftermiddagen. Få byer kan hamle op med Oslo. Arkitekt Peter Hemmersam var med som lokal guide på en del af turen.
 
Juli 2017
 
På tur i Kolding Midtby med Jyske Vestkysten
Jydske Vestkysten havde inviteret mig til gå en tur i Kolding Midtby for at give en vurdering af, hvordan jeg så på midtbyen. Det var på baggrund af min erfaring med midtbystrategi og udvikling af Vejle. Der er en diskussion i gang i Kolding om, hvordan midtbyen kan udvikles, og jo særligt i relation til konkurrencen fra Kolding Storcenter.
Det var en spændende tur, og det er oplagt, at der kan gøres meget for, at gøre midtbyen bliver langt mere attraktiv i forhold til en samlet strategi og til samarbejdet mellem kommune, cityforening og alle andre aktører i midtbyen. Det gælder også mange små og store delprojekter, der kan være med til at skabe mange flere oplevelser i midtbyen. Det fortalte Jydske Vestkysten om på 3 sider i Søndagsudgaven den 16.7.2017.
Debatten fortsatte i avisen med, at flere politikere med borgmester Jørn Pedersen i spidsen et par dage efter var enige i mine synspunkter. Det samme gjaldt flere borgere, som avisen mødte på gaden.
Debatten fortsætter med forskellige synspunkter, og jeg håber det bedste for Kolding, så de får en stærk midtby med masser af byliv.
  
Juni 2017
 
Udviklingsstrategi for Lejerbo Vejle 
Jeg har gennem st stykke tid arbejdet sammen med lejebo om en strategi for, hvordan boligselskabet kan udvikles fremover.  Det gælder både for nybyggerie, renoveringer, beboersamarbejde, samarbejde med Vejle Kommune og de øvrige boligforeninger i BolivVejle mv. Det bliver både noget med hvilke mål, der kan opstilles på kort og langt sigt, og hvordan Lejerbo kommer derhen.
 
Censor på arkitektskolen I Aarhus
Jeg var ekstern censor for to studerende til afgang på Arkitektskolen i Aarhus. Emnet er " Det handler om landet - en ny andelsbevægelse".  Det flot opgave, der fokuserede på at skabe vækst i den lokale økonomi gennem turisme og erhverv. I opgaven var der arbejdet med klynger og minidestinationer for turisterne.
 
Studietur til Hamborg for Lejerbo Vejle
Jeg var guide på en studietur til Hamborg, hvor vi så på både nye boligområder og centerområdet. Det nye var koncentreret om IBA udstillingsområdet i Wilhelmsburg og i HafenCity. 
Det blev også til en seljtur på kanalerne. Det er fantastisk, hvordan borgene bruger vandet til rekreative formål. Det oplever man først på en sejltur.
Turen sluttede med et besøg i Elbphilhamonie, hvor der er gratis adgang til plazaen og en rundgang i 40 m højde. Tankevækkende så levende bygningen er med tusindvis af besøgende på en dag i forhold til vores Opera i København. Som ny bydel er HafenCity en af successerne i Europa med rigtig mange mennesker, der bruger området for at få en god oplevelse. Det kan vi lære meget af i DK. Det er formentlig kun Oslo, der kan matche Hamborg i det nordlige Europa.
  
 
 
 
14. juni 2017
Lancering af Arkitekturguide Vejle
 
 
Den 14. juni blev dagen, hvor Arkitekturguide Vejle  bliver lanceret af vejle Kommune. 
Bogen er trykt, og appen og hjemmesiden er i luften. Dermed har jeg afsluttet godt  1 1/2  års arbejde med guiden med stor hjælp fra flere i Teknik & Miljø, Helene Høyer Mikkelsen, der har taget fotos og Torben Svendsen fra Active Window, der har lavet appen og hjemmesiden.  Appen vil sætte et nyt niveau for arkitekturapps i Danmark. Det er Vejle Kommune, der står for opdatering og drift at guiden.
Nu håber jeg guiden bliver godt modtaget og brugt flittigt rundt om i kommunen.
Det vil også være sjovt hvis andre kommuner eller arkitektfirmaer kan se muligheden i at markedsføre dres by eller firma. Der er uanede muligheder for videre udvikling.
 
Google Play:
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.activewindow.arkitekturguide

AppStore:
http://itunes.apple.com/app/id1243799311

Hjemmeside:
www.arkitekturguide.vejle.dk
 
 
Guidet tur på lystbådehavnen for 30 arkitekter fra Østrig
Arkitekt Walter Unterrainer, der er professor på Arkitektskolen i Aarhus, kom til vejle sammen med 30 arkitekter fra Østrig. Jeg viste rundt på lystbådehavnen og fortalte om Vejles arkitekturpolitik.
 
 
Guidet tur i Vejle Midtby med FestiVejle
Årets gåtur op til Bededag, hvor jeg guidede én af turene, der omhandlede noget med bystrategi og konkrete områder i midtbyen. Turen gik ned til Posthusgrunden. Der var en livlig debat for og imod projektet. 

Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen i Aarhus
Byplanlæggerkurset afsluttes med 4 dages undervisning efter at kursisterne har været ude i kommunerne i et praksisforløb. Se mere under marts 2017.


 
 
 
Velkomst til SHARE                                      Udstilling af Mies van der Rohe prisen
 
 
 
 
Kursusleder på Efteruddannelsen som Byplanlægger på Arkitektskolen i Aarhus
Arkitektskolen i Aarhus afholder et kursus for ledige arkitekter, der ønsker at skifte spor over mod byplanlægning. Professor Tom Nielsens afdeling Studio for Studio Urban Design and Landscape Architecture er tovholder på kurset, og jeg er hyret ind som kursusleder. Programmet er lavet i samarbejde med arkitekt ph.d. Martin Odgaard fra samme studio.
Formålet er at kvalificere kursisterne til at kunne arbejde på en planafdeling i en kommune, og derfor har det været et meget intensivt program, hvor vi er kommet gennem mange forskellige aspekter inden for planlægning. Et af hovedmålene har været at arbejde en udstyknings- og bebyggelsesplan for et boligområde, og derefter omsætte bebyggelsesplanen i en lokalplan. Det er lykkedes fuldt ud.
Der har også været tilknyttet eksterne undervisere fra private konsulentfirmaet og kommuner, der har undervist i kommuneplanlægning og planstrategi, natur, klima, trafik, lokalplaner, bevaring og kulturmiljø, udviklingsplaner for landområder og landsbyer, strukturplaner i alle skalaer, aktørinddragelse og forvaltningsloven. Dertil har kursisterne fået mange oplæg om byteori, boligområder, etageområder, udarbejdelse og opbygning af lokalplaner, miljøforhold og meget mere.
Kurset er på 10 uger, hvoraf de 6 uger er undervisning på Arkitektskolen og 4 uger foregår som praksis ude i en kommune eller et privat rådgiverfirma, der arbejder med planlægning. Alle kursister har fået en praksisplads.
Det har været spændende at stå som kursusleder, og det er min vurdering, at holdet er meget velkvalificeret og har utrolig mange kompetence fra både arkitektuddannelsen og joberfaringer.
Det er også min erfaring fra min tid i Vejle Kommune, at et intensivt byplankurssus kan være en døråbner til at få et job i en kommune. Alle de kursister eller praktikanter, vi har haft i Vejle Kommune gennem mange år, har enten fået job i Vejle eller job et andet sted. Flere er i dag indehavere eller partnere i private arkitektfirmaer eller chefer i kommuner.
 
Kursus i klima                                 Lokalplanen afsluttes med champagne
 
Ekskursion til Vejle
 
Underviser på Arkitektforeningens kursus +2
Jeg var underviser på Arkitektforeningens kursus +2, der er målrettet yngre arkitekter, der er ansat på de private tegnestuer. Det var i samarbejde med Arkitektforeningens direktør Jesper Pagh, hvor vi underviste i myndighedsforhold med fokus på kommuneplanen og lokalplaner. Det gælder både de bestemmelser, der er i planloven, og konkrete eksempler på udvikling af byer, og cases. Kurset afholdes både i København og i Aarhus med det samme indhold. Det er et forløb over 2 år med 12 moduler.

Januar 2017
Arkitektforeningens kursus om arkitekturpolitik
Arkitektforeningen holdt et kursus om arkitekturpolitik, og jeg var indbudt til at holde et indlæg om Vejles arkitekturpolitik. Der var deltagere fra flere kommuner, og kurset var målrettet mod at få nogle redskaber til at udvikle en lokal politik.

November 2016
Flora Kommune – Norge – indlæg om arkitekturpolitik
Jeg var inviteret til at holde et indlæg om arkitekturpolitik i Vejle på et borgermøde i Florø, der er hovedbyen i kommunen. Kommunen arbejder med en ny midtbyplan, og der var omkring hundrede deltagere i mødet. De blev opdelt efter interesse i forskellige temaer, som kommunen vil arbejde videre med. Det var stående gruppemøder, og det virkede ret effektivt, hvor der hurtigt kom mange synspunkter på bordet.
Kommunen overvejer også at arbejde med en arkitekturpolitik, så måske kan de hente inspiration fra Vejle.
 
 
Folkeuniversitetet i Vejle
Jeg har holdt et indlæg om byudviklingen i Vejle Midtby med overskriften:
Vejle er med i toppen blandt danske vækstbyer – arkitektur og byudvikling i Vejle Midtby
Vejle har gennem de sidste år 20 år oplevet en meget stor byudvikling, der har ført Vejle op i toppen af Danmarks vækstbyer. Der er opført mange nye boliger, der er etableret nye viden-virksomheder, og kulturlivet blomster. Vejle er blevet kåret som den bedste handelsby og den 5. største i landet. Nye uddannelser kommer til, og antallet af studerende vokser støt. Der er lavet mange nye gågader, pladser og parker, som har fået bylivet til at vokse, og det har gjort Vejle til en meget mere levende by.
Samtidig er der mange nye projekter på vej, som vil skabe endnu mere vækst i byen. Det gælder f.eks. udvikling af posthusgrunden ved Gammelhavn.
Men hvad har baggrunden været for denne vækst? Det vil vi se nærmere på i den første del af foredraget.
I samme periode er Vejle blevet kendt som en by, hvor der bliver eksperimenteret med arkitekturen i bygninger og byrum, og det er blevet meget synligt over alt i bybilledet. Det gælder f.eks. Bølgen, De Fem Søstre, Bryggen, Marys, Banegårdspladsen og det nye område ved Lystbådehavnen.
Men hvad har baggrunden været for de mange spændende byggerier? Det vil vi se på i anden del af foredraget, og vi vil gå tættere på en række af projekterne.

Studietur for BolivVejle til Aarhus
Jeg har lavet et program for BolivVejle til en studietur til Aarhus.
Det var et besøg ved bæredygtige byggerier, som Boligforeningen Ringgården og Brabrand Boligforening har opført.
 
Ringgårdens boliger i Lystrup                            Branbrand Boligforening - Havnehusene
 
Oktober 2016
Sentrumskonferencen i Oslo 20.10-21.10 2016
Opplevelse, mangfold og utfoldelse … MENNESKET I SENTRUM … kultur, tilhørighet og handel
Jeg holdt sammen med udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune  omlæg om byliv og midtbystrategi på konferencen, der over to dage samler langt over 100 deltagere fra hele Norge for at høre om, hvor man kan styrke bylivet.
Ca. 50 deltagere fra mange steder i Norge var i 2015 med foreningen Norsk Sentrumsutvikling på besøg i Vejle, og de blev vældigt inspireret, da vi viste dem rundt og fortalte om midtbystrategien for Vejle.
 


Arkitekturkonference i Helsinki 13.10-14.10 2016
MORE ARCHITECTURE! – Architecture as Resource for Nordic Culture
Jeg holdt oplæg om arkitekturpolitik i Helsinki på konferencen om nordisk arkitektur.
Det var i et program om fredagen, hvor Malmø Kommune også holdt et indlæg, og derefter var der diskussion om arkitekturpolitik.
Om aftenen var der uddeling af den finske arkitektforenings arkitekturpris i et flot arrangement. Der var også en guidet tur rundt til mange af Helsinkis spændende projekter. Der er meget stor aktivitet i byen.
 
 
 
 
Henrik Stjernholm, arkitekt maa. - indehaver | CVR: 36620587 | Kløvertoften 12, DK-7100 Vejle - Danmark | Tlf.: +45 2015 4944 | Kontakt@stjernholmarkitektur.dk