Nyheder

 
 
Oktober 2021
+2 kursus – undervisning i myndighedsforhold
Jeg skal være underviser på Arkitektforeningens kursus +2, der er målrettet yngre arkitekter, der er ansat på private tegnestuer. Det er myndighedsforhold med fokus på kommuneplanen og lokalplaner. Det gælder både de bestemmelser, der er i planloven, og konkrete eksempler på udvikling af byer, og cases. Kurset afholdes både i København og i Aarhus med det samme indhold. Det er et forløb over 2 år med 12 moduler. Jeg underviser sammen med stadsarkitekt i Gladsaxe Kommune Tina Saaby.
 
August 2021
Arkitekturpolitik, kulturarv og bevaring i Askov
Jeg er indbudt af Askov Byforum til at komme med et bud på, hvordan kulturarven og de bevaringsværdige bygninger sættes mere i fokus i udviklingen af byen. Det kan ske med en arkitekturpolitik, som Vejen Kommune kunne sætte i værk for Askov. Landsbyen er meget kendt for den historiske højskole, der indeholder mange forskellige bygninger med stor arkitektonisk kvalitet, og de er opført over en lang årrække. Jeg har været på en besigtigelse sammen med bestyrelsen i byforum. Første skridt i dialogen med kommunen bliver et offentligt møde på højskolen, hvor jeg skal fremlægge nogle synspunkter på, hvad der er Askovs DNA, hvad der er godt, og hvad der kan styrkes i byen. Det skal også være med til at øge bevidstheden blandt byens borgere om, at de faktisk bor i nogle helt unikke kulturmiljøer.

      
 
      
 
                    


April-maj 2021
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen Aarhus – Forår 2021
Kurset har til formål at professionalisere ledige arkitekter til at varetage jobs inden for byplanlægning.
Det er et kursus på 10 uger med 6 uger på Arkitektskolen og 4 uger i praksis i en kommune eller i et privat firma.
Jeg skal igen være underviser på uddannelsen. Kurset har på de to første kurser været en stor succes mht. at få kursisterne i job, og over 2/3 har nu et fast job, og andre en projektansættelse. 
Indholdet er bl.a.: byteori, kommuneplan og lokalplan, bystrategier, strukturplaner, bevaring, landskab, klima, trafik mv. Kursisterne skal også arbejde konkret med to bebyggelsesplaner og lave to lokalplaner. Der er også øvelser om borgerinddragelse, landzoner forhold, planstrategi og et developerindlæg. Det er kort men meget intensivt.

Censor på masteruddannelsen - Strategisk Byplanlægning på Det Kongelige Akademi
Jeg skal være censor på en opgave på masteruddannelsen.

Møde i Planklagenævnet

Marts 2021
Møde i Planklagenævnet

 
Februar 2021
Møde i Planklagenævnet

Januar 2021
Censor på masteruddannelsen - Strategisk Byplanlægning på Det Kongelige Akademi
Jeg havde fornøjelsen af at være censor på fire eksamensopgaver masteruddannelsen. Det var alle opgaver på et meget højt niveau, der er umiddelbart brugbare i de kommuner eller i de projekter, som de omhandler. Opgaverne var løst med stort overblik, brug af teoretisk viden, fine analyser, og med klare strategier og visioner. Emnerne spændte vidt fra udvikling af et øsamfund, militære anlæg som kulturarv, bevaring og kulturmiljø i bynære erhvervsarealer under omdannelse, og udvikling af et stort trafikcenter. Det ser ud til, at de studerende får rigtig meget ud af uddannelsen, der går over 2 år og forudsætter en vis erhvervserfaring.
 
December 2020
Byplan Crash Course på Arkitektskolen Aarhus
Jeg var kursusleder på et 2- ugers dimittend kursus på Arkitektskolen, hvor kursisterne fik et intensivt kursus i planlægning med særligt fokus på lokalplanlægning.
Kursisterne omsatte et af deres afgangsprojekter i en lokalplan, og det var imponerende, hvor hurtigt de kunne få omsat projektet i nogle lokalplan bestemmelser og gode kortbilag. Alle havde tilegnet sig en forståelse af, hvad en lokalplan er, og hvordan den bruges. I uge to var der workshop med borgerinddragelse og karrierevejledning.
 
Oktoberr 2020
Byplanlaboratoriets kursus for projektledere.
Kurset blev aflyst pga. Corona.
 
September 2020
Studietur til København for Lejerbo – Jylland
Jeg arrangerede en studietur til København for at se på nye almene boligområder. Der var bl.a. besøg på Lejerbos hovedkontor i Valby, hvor direktør Palle Adamsen fortalte om det nyeste inden for både Lejerbo og hele den almene boligsektor. Vi besøgte også byggedirektør Rolf Andersson hos KAB, direktør Hans-Bo Hyldig, FB Gruppen og regionsdirektør Uffe Andreasen, Domea. På turen besøgte vi Grønttorvet, Nordhavn, Teglværkshavnen og Sluseholmen, Tietgenkollegiet og Ørestaden med bl.a. Nordre Fælled Kvarteret. En masse gode boligbebyggelser med stort kvalitet i både planlægningen og de enkelte boliger.
 
     
 
      
 
      
 
Guidet tur i Vejle for Haderslev Bygningsbevaringsforening. 
Turen gik til flere dele af byen fra området ved Lystbådehavnen og Fjordenhus til Søndertorv - parkerne og til Spinderihallerne og lidt på kryds og tværs af byen. Det var både med fokus på kulturarven og de helt nye byggerier.
 
Studietur til Hamborg for Lejerbo
Jeg skal arrangere en studietur til Hamborg for ca. 50 deltagere.
Det bliver med hovedvægten på ny arkitektur, men også hvordan man kan bruge kulturarven til at udvikle nye byområder med de kvaliteter bygningskulturen har som grundlag for at indpasse nyt supplerende byggeri. Hamborg her mange spændende områder at byde på, og det er også en oplevelse fra både vand- og gadesiden.
Turen er udsat til 2021 pga. Corona situationen.
 
August 2020
Guidet rundtur på Vejle Havn for Arkitektforeningens Seniorklub.
 
Guidet rundtur på Vejle Havn for Formuepleje.
 
Juni 2020
Indlæg om ledelse og plankultur på Byplanlaboratoriets kursus for projektledere.

Jeg skal holde indlæg om den særlige plankultur, der er skabt gennem en årrække i Vejle Kommune. Det var med udgangspunkt i arkitektur politikken, og hvad man som leder kan gøre for at skabe et innovativt planmiljø. Og ikke mindst, hvordan man får (de rigtige) ting til at ske i virkeligheden, så der kommer en spændende og velfungerende by ud af det.  I samme forbindelse skal jeg guide en tur i Vejle.
Pga. Corona er kurset udsat til oktober.
 
 
Juni 2020
Møde i Planklagenævnet
Møderne i Planklagenævnet gik også over til at blive digitale.
 
Maj 2020
FestiVejles store bytur og varme hveder
Jeg skal igen være guide på en af de fire ture i FestiVejles gode tradition med at arrangere bytur og efterfølgende hveder i Sct. Nicolai Kirke.
Turen blev aflyst pga. Coroana.

Marts – maj 2020
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen Aarhus – Forår 2020
Kurset har til formål at professionalisere ledige arkitekter til at varetage jobs inden for byplanlægning.
Det er et kursus på 10 uger med 6 uger på Arkitektskolen og 4 uger i praksis i en kommune eller i et privat firma.
Jeg skal igen være underviser på uddannelsen. Kurset har på de to første kurser været en stor succes mht. at få kursisterne i job, og over 2/3 har nu et fast job, og andre en projektansættelse.
Indholdet er bl.a.: byteori, kommuneplan og lokalplan, bystrategier, strukturplaner, bevaring, landskab, klima, trafik mv. Kursisterne skal også arbejde konkret med to bebyggelsesplaner og lave to lokalplaner. Der er også øvelser om borgerinddragelse, landzoner forhold, planstrategi og et developerindlæg. Det er kort men meget intensivt.
Pga. Corona situationen endte kurset med at fortsætte digitalt efter Påske. Det fungerede overraskende godt i forhold til, at det var en helt ny situation. Både vi som undervisere, kursisterne og de eksterne konsulenter fik nogle positive erfaringer i at bruge det digitale medie i denne sammenhæng.

Marts 2020
+2 kursus – undervisning i myndighedsforhold
Jeg skal være underviser på Arkitektforeningens kursus +2, der er målrettet yngre arkitekter, der er ansat på private tegnestuer. Det er myndighedsforhold med fokus på kommuneplanen og lokalplaner. Det gælder både de bestemmelser, der er i planloven, og konkrete eksempler på udvikling af byer, og cases. Kurset afholdes både i København og i Aarhus med det samme indhold. Det er et forløb over 2 år med 12 moduler. Jeg underviser sammen med tidligere stadsarkitekt i København Tina Saaby.

Marts 2020
Møde i Planklagenævnet

Januar 2020
Rotary Vejle - Indlæg om plan og arkitektur i Vejle


Guidet tur i Vejle for kursisterne på Landinspektørernes lokalplankursus
Jeg lavede en aftentur til Fjordenhus og Bølgen, og et kort rundtur i midtbyen med fokus på bystrategi, og hvad der har gjort Vejle til en levende by.

November 2019
Trap Danmark 6. udgave: Artikel om byggeskik på landet i Vejle Kommune
Jeg har skrevet en artikel om byggeskik pa landet til den nye udgave af Trap Danmark 6. udgave. Det er til et bind, der skal udkomme i 2021. Der er kommet en række tidligere bind om andre kommuner, og det er et stort projekt, der løber over flere år.
 
Oktober 2019
FAOD undersøgelsen om arkitekter som byplanlæggere
Undersøgelsen af arkitekter som byplanlæggere blev offentliggjort i forbindelse med Dansk Byplanmøde.
Jeg har haft den spændende opgave at lave rapporten i samarbejde med FAOD. Der er sendt et digitalt spørgeskema ud til alle landets planchefer, og jeg har interviewet 12 planchefer rundt om i landet. Det samme gælder for 14 private planlægningsfirmaer, og jeg har snakket med 4 chefer.
Det er der kommet en rapport ud af, og der er for mig ingen tvivl om, at hvis arkitekterne skal fastholde den position de stadig har, så skal arkitektskolerne gentænke indholdet i uddannelse for de studerende, der ønsker at gå planlæggervejen i deres karriere. Ellers bliver de overhalet af andre uddannelser i feltet til det første job.
FAOD’s pressemeddelelse starter sådan:
”Arkitekter er efterspurgte af landets kommuner men særligt nyuddannede presses af andre faggrupper indenfor byplanlægning. Det kan man læse i en større undersøgelse, som FAOD har fået udarbejdet i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus, KADK, Arkitektforeningen, Dansk Byplanlaboratorium og Danske Planchefer og støttet af Dreyers fond. I undersøgelsen tegner der sig et billede af arkitekter som en eftertragtet faggruppe, men det er også tydeligt, at nyuddannede arkitekter mangler nogle kvalifikationer i forhold til konkurrerende faggrupper.
Baggrunden for undersøgelsen var at finde ud af, hvordan man får flere arkitekter til at vælge en karriere inden for byplanfaget, og hvad det er for kvalifikationer, som efterspørges af arbejdsgiverne.”
Se mere her:
 
Studietur til Hamborg for Lejerbo 
Jeg har arrangeret en studietur til Hamborg for Lejerbo Jylland 25 deltagere.
Det er med hovedvægten på ny arkitektur, men også hvordan man kan bruge kulturarven til at udvikle nye byområder med de kvaliteter bygningskulturen har som grundlag for at indpasse nyt supplerende byggeri. Hamborg her mange spændende områder at byde på, og det er også en oplevelse fra både vand- og gadesiden.
Turen gav inspiration til nybyggeri med de mange eksempler på ny arkitektur herunder nogle fine træhus bebyggelser. Det er også tydeligt, at biodiversiteten har indfundet sig mange steder i de offentlige rum. Hamborg er bemærkelsesværdig grøn overalt. Og ikke mindst var der gang i Oktoberfesten, så bylivet var i fuldt flor.
 
 
 
                  
 
 
September 2019
Guidet tur i Vejle for Hjørring Kommune
Besøg af Planafdelingen i Hjørring Kommune, der var på en heldagstur til Vejle. Første del stod Vejle Kommune for, mens jeg viste rundt på Lystbådehavnen på en flot solskinseftermiddag. Besøget sluttede i Bofællesskabet Lille Grundet, da bofællesskaber også er aktuelle i det nordjyske.
 
     
 
 
August 2019
Byplanlaboratoriets kursus for projektledere
Indlæg om ledelse og plankultur på Byplanlaboratoriets kursus for projektledere
Jeg holdt indlæg om den særlige plankultur, der er skabt gennem en årrække i Vejle Kommune. Det var med udgangspunkt i arkitektur politikken, og hvad man som leder kan gøre for at skabe et innovativt planmiljø. Og ikke mindst, hvordan man får (de rigtige) ting til at ske i virkeligheden, så der kommer en spændende og velfungerende by ud af det.
Dagen før var vi på en guidet tur i Vejle med fokus på Midtbyen og Havnebyen, der rigtig tog sig ud i et smukt solskinsvejr. Vi besøgte også Bylaboratoriet.
 
 
 
Juni 2019
Indlæg om arkitekturpolitik på ECAP konferencen i Bukarest i Rumænien
Jeg var inviteret til at holde et indlæg om arkitekturpolitik på ECAP konferencen i Bukarest. Det er den første konference i Rumænien om arkitekturpolitik, og der deltog en lang række internationale indlægsholdere på den 2-dages konference. ECAP dækker over en sammenslutning af lande inden for EU.

Dagen efter konferencen havde jeg sammen med den rumænske arkitektforening OAR indbudt til en workshop om arkitekturpolitik, og der deltog chefarkitekter fra 10 kommuner fra hele landet. Det var meget spændende for alle at høre om de forskellige byer, og forhåbentlig bliver workshoppen startskuddet til, at vi ser en række nye lokale arkitekturpolitikker i Rumænien. Mit udgangspunkt var en række konkrete værktøjer til at komme i gang med opgaven.
Mødet var anledning til, at 10 ud af i alt 40 chefarkitekter mødtes i samme lokale, hvilket ikke var sket før. Så det kan også være starten til at skabe et netværk som Danske Planchefer, hvilket jeg opfordrede dem til at danne.
Det blev en fin oplevelse for os alle, og jeg udloddede som en slags 1. præmie en studietur til Danmark til den kommune, der først vedtager en arkitekturpolitik. Flere var klar til at tage med allerede dagen efter, da jeg skulle hjem.
I øvrigt byder Rumænien på alt, når det gælder flotte historiske byer og kulturarv, byliv vi kun kan drømme om i Danmark, spændende ny arkitektur, smukke landskaber og naturområder, bjerge og kyster og selvfølgelig også en god del byplanmæssige udfordringer. Så Rumænien er en overvejelse værd til en næste studietur.
 
         
Future Shapers konference
          
Ekskursion for de rumænske og internationale foredragsholdere og OAR
 
            
Workshop med City-arkitekter fra 10 kommuner og regioner
 
 
 
Maj 2019
Indlæg om arkitekturpolitik og bystrategi på ACE konferencen i Innsbruck i Østrig
Jeg er inviteret til at holde et indlæg om arkitekturpolitik og bystrategi på ACE konferencen i Innsbruck i Østrig. Det er arkitektorganisationerne i Europa, der mødes til konferencen, og der kommer en lang række internationale indlægsholdere på mødet. ACE er en forkortelse af: Architects’ Council of Europe. De danske medlemmer er Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder.
 
 
 Oplægsholderne har netop underskrevet en resolution om bedre byer til det videre arbejde i EU.


FestiVejles store bytur og varme hveder 
Jeg var igen guide på en af de fire ture i FestiVejles gode tradition med at arrangere bytur og efterfølgende hveder. Min turen var i år med fokus på vandet i byen, og hvordan åerne indgår i bybilledet.
 
 
April 2019
Trap Danmark 6. udgave: Artikel om arkitektur i Vejle Kommune

Jeg er blevet indbudt til at skrive en artikel om arkitektur til den nye udgave af Trap Danmark 6. udgave. Det er til et bind, der skal udkomme i 2021. Der er kommet en række tidligere bind om andre kommuner, og det er et stort projekt, der løber over flere år. Der er også en række andre personer, der skriver om Vejle.
 
Marts – maj 2019
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen Aarhus – Forår 2019
Kurset har til formål at professionalisere ledige arkitekter til at varetage jobs inden for byplanlægning.
Det er et kursus på 10 uger med 6 uger på Arkitektskolen og 4 uger i praksis i en kommune eller i et privat firma.
Jeg skal igen være underviser på uddannelsen. Kurset har på de to første kurser været en stor succes mht. at få kursisterne i job, og over 2/3 har nu et fast job, og andre en projektansættelse.
Indholdet er bl.a.: byteori, kommuneplan og lokalplan, bystrategier, strukturplaner, bevaring, landskab, klima, trafik mv. Kursisterne skal også arbejde konkret med to bebyggelsesplaner og lave to lokalplaner. Der er også øvelser om borgerinddragelse, landzoner forhold, planstrategi og et developerindlæg. Det er kort men meget intensivt.
 
Studietur til Vejle med kursisterne, besøg i Fjordenhus

Indlæg om ledelse og plankultur på Byplanlaboratoriets kursus for projektledere
Jeg holdt indlæg om den særlige plankultur, der er skabt gennem en årrække i Vejle Kommune. Det var med udgangspunkt i arkitektur politikken, og hvad man som leder kan gøre for at skabe et innovativt planmiljø, og ikke mindst, hvordan man får (de rigtige) ting til at ske i virkeligheden, så der kommer en spændende og velfungerende by ud af det.

Januar - februar 2019

Markedsundersøgelse for arkitekter som byplanlæggere
Jeg har som konsulent for FAOD arbejdet med en markedsundersøgelse for arkitekter som planlæggere i kommunerne og de private planlægningsfirmaer. Den skal afdække om arkitekternes viden og kompetencer dækker de ønsker, som kommunerne og private firmaer har til planlæggere, når de søger nye med arbejdere.
Det sker i et bredt samarbejde mellem FAOD, Arkitektforeningen, Arkitektskolen Aarhus, Kunstakademiets Arkitektskole, Dansk Byplanlaboratorium og Danske Planchefer.
Undersøgelsen er sket ved dels et digitalt spørgeskema og dels kvalitative interviews. 58 ud af de 98 kommuner har svaret på skemaet, og 7 private firmaet har svaret. Jeg interviewet 12 planchefer i kommunerne og 4 chefer i private firmaer. Undersøgelsen bliver nu samlet op, der bliver arrangeret en række møder med målgrupperne i løbet af 2019.

Guidet tur i Vejle for kursisterne på Landinspektørernes lokalplankursus
Jeg lavede en aftentur til Fjordenhus og Bølgen, og et kort rundtur i midtbyen med fokus på bystrategi, og hvad der har gjort Vejle til en levende by. Trods kulde og slud, blev det alligevel en fin tur.

Artikel om Sparekassen Sydjyllands forvandling til politiskole
Jeg har skrevet en artikel om Sparekassen Sydjylland til Vinding Lokalråd, der har sat fokus på den nye politiskole. Det kom der spændende artikel ud af, da jeg også havde snakket med arkitekt maa. Steffen Westergaard, der sammen med arkitekt Niels Munk havde vundet konkurrencen om sparekassen.
 
December 2018
Markedsundersøgelse for arkitekter som byplanlæggere
Jeg skal til at arbejde med en markedsundersøgelse for arkitekter som planlæggere i kommunerne og i private planlægningsfirmaer. Den skal afdække om arkitekternes viden og kompetencer dækker de ønsker, som kommunerne har til planlæggere, når de søger nye medarbejdere. Undersøgelsen foregår i et bredt samarbejde mellem arkitektorganisationerne og skolerne.
 
November 2018
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen Aarhus – afslutning af kurset
Det er et kursus på 10 uger med 6 uger på Arkitektskolen og 4 uger i praksis i en kommune eller i et privat firma.  Kursisterne har nu været 4 uger i praksis i kommuner og private firmaer. I den sidste uge samler vi op på de erfaringer, de har gjort i  kommunerne, og kurset bliver rundet af med indlæg og øvelser om borgerinddragelse, landzoneforhold, planstrategi og et developerindlæg.  Herefter skulle kursisterne gerne få jobs rundt om i kommunerne og hos de private planlægningsfirmaer.
Denne gang er der også en række kommuner og firmaer, der har taget ansvar ved at bidrage til kursisternes uddannelse. Det er kommunerne: Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Hedensted, Holbæk, Horsens, Køge, Odder, Skanderborg og Vejle. Og de private firmaer: CFBO, COWI, LINK og LE 34. Stor tak til alle.
 
Holdet på studietur i Vejle for at se arkitektur og høre om bystrategi
 
Indlæg om arkitekturpolitik i Hillerød
Jeg var indbudt til at holde et indlæg om arkitekturpolitik i en Hillerød Kommune i et "kick off" møde som grundlag for at arbejde videre med arkitekturpolitik i kommunen. Det var et borgermøde med over 100 deltagere, og med nogle meget engagerede borgere og politikere. Samme dag holdt jeg et indlæg for forvaltningen, der skal stå for arbejdet med arkitekturpolitikken.
I Hillerød har man omdøbt Teknisk Udvalg til Arkitektur-,Byplan- og Trafikudvalget. Det er formodentlig den eneste kommune i Danmark, der direkte kalder sig et Arkitekturudvalg. Et stærkt signal!
 


Oktober 2018
Studietur til Amsterdam for Lejerbo
Jeg har arrangeret en studietur til Amsterdam for formændende for afdelinger i Lejerbo Jylland/Fyn med 35 deltagere.
Det var med hovedvægten på ny arkitektur, men også hvordan man kan bruge kulturarven til at udvikle nye byområder med de kvaliteter bygningskulturen har som grundlag for at indpasse nyt supplerende byggeri. Amsterdam her mange spændende områder at byde på, og det var også en oplevelse fra både vand- og gadesiden.
 
.
 
 
 
September-november 2018
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen Aarhus
Kurset har til formål at professionalisere ledige arkitekter til at varetage jobs inden for byplanlægning.
Jeg skal igen være underviser på uddannelsen. Kurset har på de to første kurser været en stor succes mht. at få kursisterne i job, og over halvdelen har nu et fast job, og andre en projektansættelse.
Indholdet er bl.a.: byteori, kommuneplan og lokalplan, bystrategier, strukturplaner, bevaring, landskab, klima, trafik mv. Kursisterne skal også arbejde konkret med to bebyggelsesplaner og lave to lokalplaner. Det er kort men meget intensivt.
Det er et kursus på 10 uger med 6 uger på Arkitektskolen og 4 uger i praksis i en kommune eller i et privat firma.
På studietur til Vejle og Olafur Eliassons domicil for Kirk Kapital.
 
Juni 2018
Lejerbo Vejles udviklingsstrategi
Lejerbo Vejles udviklingsstrategi blev færdig og præsenteret for Repræsentantskabet. Det bliver et godt redskab til den videre udvikling af boligselskabet i Vejle.
Strategien beskriver situationen vedr. beboerne, boligerne, serviceniveauet, samarbejde i organisationen og informationsniveauet. Det er en statusfor Lejerbo Vejle er i dag, hvor Lejer Vejle vil være om 5-10 år, og hvordan de kommer dertil. Enkelt og ligetil at arbejde videre med i afdelingerne.
Det har været spændende at arbejde sammen med organisationsbestyrelsen, og diskussionerne har været med til at bringe mere afklaring om de fremtidige mål og handlemuligheder.
 
Lejerbo Vejle - Grejsdalsparken.
 
Maj 2018
Besøg fra Finland – Uusikaupunki Kommune
 
Jeg skal arrangere et besøg i Vejle for Uusikaupunki Kommune, der gerne vil høre om Vejles arkitekturpolitik og bystrategi. Det bliver en kombination af indlæg om Vejles bystrategi, og bagefter vil jeg guide rundt i Vejle. Det er en gruppe på 13 deltagere fra kommunen, der er i gang med at lave en ny bystrategi med fokus på at skabe en levende midtby.
Det arkitekt Tiina Valpola, der er arrangør for besøget til Danmark. Tiina har været ansvarlig for udvikling af Finlands arkitekturpolitik gennem mange år.
Uusikaupunki ligger 250 km øst for Helsinki. Der søges lige nu 1.000 medarbejdere til bilindustrien, hvor de tidligere har produceret Saab, men nu skal der i stedet laves Mercedes.
 
 
 
Arkitektskolen i Aarhus – Byplanlæggerkursus afslutning
 
Byplanlæggerholdet har været i praksis i kommuner i 4 uger, og vi laver en opsamling på deres opgaver i kommunerne. Der bliver også den afsluttende undervisning bl.a. med planstrategi, planlægning i landsbyer og landzone tilladelser.
Se mere her: https://www.youtube.com/watch?v=xnmX1PxFnUM&feature=share 


April 2018
FestiVejles store bytur og varme hveder
 

Jeg var guide på en af turene i FestiVejles gode tradition med at arrangere bytur og efterfølgende hveder i Sct. Nicolai Kirke. Der var som sædvanlig rigtig mange deltagere og over 200 i år.
Min tur havde fokus på den nye arkitektur og projekter, og turen gik til Søndertorv og Havneparken, hvor der er flere bygninger under opførelse og flere på vej.

Rotary Vejle Syd - indlæg om arkitektur
Jeg var inviteret til at holde et indlæg om arkitektur og planlægning i Vejle til et onsdagsmøde på Munkebjerg Hotel med 35 deltagere, og det gav en god diskussion om aktuelle projekter mv. i Vejle.
 
 
Marts-april 2018
Efteruddannelse som Byplanlægger på Arkitektskolen i Aarhus 
Kurset har til formål at professionalisere ledige arkitekter til netop at varetage jobs inden for byplanlægning.
Jeg skal være underviser på kurset, hvor jeg var kursusleder i 2017. Kurset var en stor succes mht. at få kursisterne i job, og over halvdelen har nu et fast job, og andre en projektansættelse. 
Indholdet er bl.a.:
Professionen
Hvordan er det at arbejde som byplanlægger? Hvilke arbejdsopgaver er der? Hvordan er
den politiske og økonomiske virkelighed i det kommunale planlægningsarbejde?
Rammerne
Introduktion til planloven og dens elementer. Hvorfor har vi en planlov? Hvilke andre regler og love end planloven påvirker byplanlægningen?
Demokratiet
Som planlægger indgå man i en demokratisk proces, hvor inddragelse af borgere og interessenter spiller en stor rolle. Der bliver undervist i det lovgrundlaget og til forskellige principper og metoder til borgerinddragelse.
Planlægningsprocessen
Hvordan forløber en typisk planproces? Man får kendskab til den politiske og administrative proces samt til samarbejdet med bygherrer og rådgivere.
Lokalplanen
Kurset fokuserer særligt på lokalplanen. Med udgangspunkt i konkrete cases og øvelser bliver man introduceret til de grundlæggende værktøjer og metoder, som benyttes til udarbejdelse af lokalplaner og bebyggelsesplaner.
 
Se mere:  https://www.faod.dk/det-sker/bliv-byplanlaegger/
 
Arkitektforeningens kursus +2
Jeg skal være underviser på Arkitektforeningens kursus +2, der er målrettet yngre arkitekter, der er ansat på de private tegnestuer. Det er myndighedsforhold med fokus på kommuneplanen og lokalplaner. Det gælder både de bestemmelser, der er i planloven, og konkrete eksempler på udvikling af byer, og cases. Kurset afholdes både i København og i Aarhus med det samme indhold. Det er et forløb over 2 år med 12 moduler.
Se mere: 
https://www.arkitektforeningen.dk/ARKITEKTERNES%20EFTERUDDANNELSE/Kursusoversigt/%202%20 
 
Februar 2018

Indlæg om arkitekturpolitik i Altingets By- og boligpolitiske netværksgruppe.
Jeg var indbudt til at holde oplæg om arkitekturpolitik i netværksgruppen, der har deltagere fra kommuner og det private erhvervsliv. Det er tidligere by- og boligminister Carsten Hansen, der er moderator i gruppen.
Det blev en meget spændende diskussion om, hvordan man kan bruge arkitekturpolitik til at vækste en kommune.
 
 
December 2017

Debat i Altinget om arkitekturpolitik
Jeg er sammen med Arkitektforeningen, Kunstakademiet, og politikerne Alex Ahrendtsen (DF), Rasmus Nordquist (ALT) og Mogens Jensen (S) blevet indbudt til at debattere arkitekturpolitik på Altinget.
Anledningen er, at By-, bolig- og transportminister, Ole Birk Olesen (LA) har sagt på Arkitektforeningens årskonference, at arkitektur ifølge ham bør bygge på en aftale imellem bygherren og vedkommende, der har bestilt arbejdet - uden indblanding fra staten. Han kan ikke se værdien i en samlet arkitekturpolitik, og at staten skal blande sig.
https://www.altinget.dk/by/artikel/ny-debat-er-der-behov-for-statslig-arkitekturpolitik
 
Se min første artikel her:
https://www.altinget.dk/by/artikel/tidligere-stadsarkitekt-arkitekturpolitik-er-den-direkte-vej-til-vaekst
 
Artikel to er her:
https://www.altinget.dk/by/artikel/tidligere-stadsarkitekt-de-lokale-arkitekturpolitikker-lever-i-bedste-velgaaende
”Mon ikke Ole Birk Olesen med denne artikelserie har fået masser af inspiration til et nytårsforsæt om, at nu skal der rigtig gang i statens arkitekturpolitik. Det første, han vil gøre i 2018, er derfor at kontakte kulturminister Mette Bock for i fællesskab at sætte et væld af holdbare aktiviteter i gang. Det må vi håbe for fremtidens Danmark”.
 
Arkitekturguide Vejle – platform til brug for andre kommuner og private firmaer
Jeg er ved at undersøge markedet for at udbrede Arkitekturguide Vejle til andre kommuner og private firmaer. Appen vil være utrolig velegnet for private firmaer til at markedsføre deres projekter eller produkter. Det vil være særdeles let at finde frem til byggerier, som f.eks. et arkitektfirma har tegnet, eller til huse, der er opført med mursten eller vinduer fra en bestemt producent.
Og så er appen tilmed billig i forhold til så megen anden markedsføring. Det er firmaet Active Window i Vejle, der har udv
Henrik Stjernholm, arkitekt maa. - indehaver | CVR: 36620587 | Kløvertoften 12, DK-7100 Vejle - Danmark | Tlf.: +45 2015 4944 | henrikstjernholm1@gmail.com