CV - min baggrund

1976 Arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus
1976 Egen tegnestue med anden partner
1977 Ansat ved Vejle Kommune som planlægger
1985 Souschef på Planafdelingen
2002 Afdelingsleder på Planafdelingen
2007 Udviklingschef i Teknisk Forvaltning
2010 Områdechef for Plan & Byg
2012 Områdechef for Plan, Byg og Miljø
2014-15 Stadsarkitekt, områdechef for By & Land.
2015-     StjernholmArkitektur, indehaver
 
2014-15 Vejleder for erhvervs PhD studerende Bente Melgaard
2017-21 Medlem af Planklagenævnet
 
Faglige foreninger
2000-11 Medlem af repræsentantskabet i Akademisk Arkitektforening.
1998-11 Medl. af ledelsen for Akademisk Arkitektforenings Sydjyllands-afdeling.
2001-05 Medlem af Bygningskunstudvalget i arkitektforeningen.
2000-11 Leder af Akademisk Arkitektforenings Sydjyllands-afdeling.

2000-06 Medlem af Kulturmiljørådet for Vejle Amt udpeget af KL.

2009 Medlem af den danske jury for Europan 10 – international arkitektkonkurrence for unge arkitekter.

Et udvalg af plan- og arkitekturopgaver
Jeg har ud over generelle byplanopgaver med kommuneplan og lokalplaner særligt arbejdet med bypolitik og bystrategi, byfornyelse, bevaring af bygninger, kommuneatlas, erhvervsområder, arkitektkonkurrencer mv. Jeg har skrevet flere artikler om arkitekturpolitik og var idéskaberen bag den første danske arkitekturpolitik i en kommune i 1997, har holdt indlæg om arkitekturpolitik og bystrategi i ind- og udland.

Jeg har været ansvarlig for eller med i en styregruppe for mange konkurrencer og større planopgaver i Vejle Kommune. Et udvalg er nævnt herunder:

1978 Første lokalplan om skilte og facader i Vejle Midtby – lokalplan 20.
1980 Bebyggelsesplan for Vestbyen i Vejle i forbindelse med byfornyelse.
1980 Udvikling af Gulkrogområdet i forbindelse med byfornyelse.
1985-2007 Ansvarlig for den samlede byfornyelse i Vejle efter Byfornyelsesloven.
1984 Boligområde ved Hegnsgårdsvej i Bredballe.
1983 Erhvervsområder i Vinding I Vejle.
1985 Bebyggelsesplaner for karreer omkring strøget i Vejle.
1987 Bebyggelsesplan for østbyen i Vejle i forbindelse med byfornyelse.
1987 Arkitektkonkurrence om Bybolig og bymiljø, Boligministeriet.
1989 Medlem i Bymiljøgruppen, der skulle varetage alle opgaver med byrum.
1991 Arkitektkonkurrence om Byparken i Vejle, og med i projektudviklingen.
1991 Udvikling af området omkring Kirketorvet med Torvehallerne i Vejle.
1994 Arkitektkonkurrence om Havnepladsen og Lystbådehavnen i Vejle.
1995 Udvikling af området ved Banegårdspladsen i Vejle med ny station mv.
1997 Arkitekturpolitik – vedtaget som den første danske kommunale arkitekturpolitik.
1997 Medlem af Havnegruppen mht. plan og udvikling af Vejle Havn.
1998 Udvikling af Tulipområdet i Havnegade i Vejle.
2000 Kommuneatlas for Vejle kommune – Danmarks første digitale atlas.
2004 Helhedsplan for udvikling af Vejle Havn.
2004 Træhuse i Vejle – samarbejde i Nordic Wooden Cities starter.
2006 Salg af forskellige grunde, herunder arealet til Bølgen.
2007 Arkitektkonkurrencen Europan 9 for et område ved Flegmade i Vejle.
2007 Midtbystrategi for Vejle Midtby.
2007 Udviklingsplan for Børkop og Brejning.
2008 Udviklingsplan for Give.
2008 Udviklingsplan for Egtved.
2009 Områdechef for Kommuneplanlægning
2010 Almene boliger med styringsdialog og tilsyn og udvikling.
2012 Arkitektkonkurrence om Fremtidens Forstad – Søndermarken.
2014 Chef for klima med Energiplan og Klimatilpasningsplan / Risikostyringsplan.
2014 Resilience arbejdet i Teknik & Miljø – Vejle 100 Resilient Cities.
2014 Chef for projekter i landsbyer og landdistrikter. Dialog med lokalråd.

Indlæg på møder og konferencer
Et udvalg af indlæg på møder og konferencer i 2014 og 2015:

2014
Vejle Borgermøde om klimatilpasningsplanen
Færøernes Landsverk Arkitekturpolitik, besøg i Vejle
Y Mens Club Lystbådehavnområdet
Borås venskabsbybesøg Udvikling i Vejle
Schleswig Kommune Rundtur i Vejle midtby - på tysk, besøg i Vejle
COPSUM 2014 Investeringsmuligheder i Vejle
Byens Ejendomme Investeringsmuligheder i Vejle
Molde Kommune Norge Arkitekturpolitik, Bylaboratoriet og bytur i Vejle Midtby, besøg i Vejle
Finske kommuner Arkitekturpolitik, Bylaboratoriet og bytur i Vejle Midtby – på engelsk
Kulturmin. konference Kunst i det offentlige rum i Vejle – konference i Spinderihallerne
Officielt statsbesøg i Zagreb med regentparret. Indlæg om Arkitekturpolitik i Vejle på arkitektskolen i Zagreb sammen med Arkitektforeningen.
 
2015
ECCA Klimakonference Indlæg om klimatilpasning i Vejle sammen med COWI
Haderslev Kommune Indlæg om arkitekturpolitik
Karlshamn, Sverige Besøg i Bylaboratoriet, , besøg i Vejle
Holbæk Vækstudvalg Tur i Vejle midtby, Bylaboratoriet
Norsk Sentrumsutvikling Vejle midtby og shopping, besøg i Vejle
AA arkitektnetværk Arkitekturpolitik, Bylaboratoriet og bytur i Vejle Midtby
Vejle Grundejerforening Udvikling i Vejle og klima
Vejle Senior Kammer Udvikling i Vejle og klima
VisitVejle Bylaboratoriet og klima i Vejle midtby
BolivVejle Arkitekturpolitik
LIllehammer Kommune Arkitekturpolitik og byrundtur, besøg i Vejle
Vejle Borgermøde om klimatilpasning – risikostyringsplanen

STJERNHOLMARKITEKTUR
2015
Arkitekturguide Vejle - arbejde med guiden som bog, app og hjemmeside
Indlæg om arkitekturpolitik på Arkitektforeningens kursus om arkitekturpolitik
Indlæg på Planforum MidtVest om arkitekturpolitik
Program for studietur til Bristol som medlem af 100 Resilient Cities
Indlæg om byudvikling på Lejerbo Årskonference
 
2016
Arkitekturguide Vejle som bog, app og hjemmeside for Vejle Kommune
Guidet tur i Vejle for Arkitektskolen i Aarhus
Indlæg på RUC om planlægning og arkitektur
Thorshavn Kommune - Indlæg om arkitekturpolitik for Planudvalget
Thorshavn Kommune – indlæg om planlægning og bystrategi på 7 workshops om midtbyplan for Thorshavn
Fest-i-Vejle Guidet gåtur i Vejle Midtby
Færøernes Arkitektforening – indlæg om arkitekturpolitik til Arkitekturens Dag
Censor på Arkitektskolen i Aarhus for 7 afgængere
Norsk Sentrumsutvikling – indlæg om bystrategi og byliv på konference i Oslo
Flora Kommune i Norge - indlæg om arkitetekturpolitik, bystrategi og byliv på borgermåde om midtyplan
BolivVejle – studietur til Aarhus
ARCH INFO i Helsinki – indlæg om arkitekturpolitik på konference
 
2017
Arkitekturguide Vejle som bog, app og hjemmeside for Vejle Kommune - udgivelse
Kursusleder på Efteruddannelsen som Byplanlægger på Arkitektskolen i Aarhus
SHARE Bukarest – indlæg på konference om arkitekturpolitik
Underviser på Arkitektforeningens efteruddannelse +2
Fest-i-Vejle Guidet gåtur i Vejle Midtby
Censor på Arkitektskolen i Aarhus for 2 afgængere
Indlæg om arkitekturpolitik på Arkitektforeningens kursus om arkitekturpolitik
Studietur til Hamborg for Lejerbo Vejle
Studietur til Oslo for Lejerbo Jylland
Udviklingsstrategi for Lejerbo Vejle
Lokalplan for Edvard Munch Galleriet på Helnæs
Montreal i Canada – indlæg om arkitekturpolitik på konference for Ordre des Architectes du Quebéc
Ville de Montreal - indlæg om arkitekturpolitik på intern workshop i kommunen
Vordingborg - indlæg om arkitekturpolitik i Netværksgruppen "Aktuel Arkitektur & Planlægning SYD"
Hedensted Kommune – fagdommer i arkitektkonkurrence om rundkørsel i Tørring
Japansk besøg i Vejle – guidet rundtur og oplæg om ældrepolitik i Vejle og i Danmark
Altinget – debatdeltager om regeringens arkitekturpolitik
 
2018
Underviser på Efteruddannelsen som Byplanlægger på Arkitektskolen i Aarhus
Underviser på Arkitektforeningens efteruddannelse +2
Flere foredrag om arkitekturpolitik
Guidede ture i Vejle, bl.a fra Finland
 
Medlem af Planklagenævnet
Jeg er blevet medlem af Planklagenævnet i perioden 2017-2021. Nævnet har 11 medlemmer og holder til i Viborg i Nævnenes Hus.

 

Retur til velkomstside

Henrik Stjernholm, arkitekt maa. - indehaver | CVR: 36620587 | Kløvertoften 12, DK-7100 Vejle - Danmark | Tlf.: +45 2015 4944 | henrikstjernholm1@gmail.com