Projekter

September 2016 
Arkitekturdagene på Færøerne 30.9-2.10.2016
Jeg var inviteret til Færøerne til Arkitekturdagene 2016 i Thorshavn. Jeg holdt indlæg om arkitekturpolitik i Vejle på mødet, hvor også stadsarkitekt Birita Wardum og arkitekt i Landsverket Ole Jensen kom med indlæg. Mødet var offentligt, og det blev en god eftermiddag, hvor også den færøske radio fik et interview med oplægsholderne. Der er for alvor ved at være grøde i arkitekturdebatten i Thorshavn, og der bliver samtidig bygget mange nye bygninger og anlagt nye byrum.

Programmet den 1.10.2016 var:
Røðarar á temafundinum:
Arkitekturpolitikkur: Henrik Stjernholm, fyrrv. Stadsarkitekt í Vejle
Arkitekturpolitikkur fyri landið: Ole Jensen, arkitektur á LV
Arkitekturpolitikkur fyri Høvuðsstaðin: Birita Wardum býararkitektur í Tórshavn
 
Stadsarkitekt Birita Wardum fortæller om arbejdet med arkitekturpolitikken
 

Lemvig Kommune
Lemvig Kommune overvejer, om de skal arbejde med arkitekturpolitik, og jeg var derfor inviteret til at give et oplæg om, hvad man kan bruge en arkitekturpolitik til, særligt med fokus på at skabe vækst i kommunen.
Det var chef og medarbejdere fra Planafdelingen og Byggesag, der deltog.
Lemvig er i gang med mange spændende projekter både i selve Lemvig, men også i kommunens andre byer. Det er bl.a. havnen og fortsættelsen af klimasikringen i samarbejde med Realdania, det er en midtbyplan og områdefornyelse og De Røde Barakker i Thyborøn.
I byen står klimamuren fortsat flot som værn mod stormflod fra Limfjorden, og i dagligdagen skaber den et fint byrum med plads til både børn, opholdsarealer og biler.
 
Program for studietur for BolivVejle
Jeg har lavet et program for BolivVejle til en studietur til Aarhus til november.
Det bliver besøg ved bæredygtige byggerier, hvor vi besøger Boligforeningen Ringgården og Brabrand Boligforening på havnen i Aarhus Øst og Lystrup.

Studietur til Marseille med Arkitektforeningen, Sydjylland
Jeg var med på lokalafdelingens studietur til Marseille. Er vældig fin tur, hvor vi besøgte mange forskellige ting. En vingård, Château la Coste, der havde bygninger af store arkitekter som Tadao Ando og Frank Gehry Renzo Piano og Jean Nouvel i et smukt landskab.
Vi så den gamle modernist Le Corbusier med Marseillehuset fra omkring 1950 – bomaskinen som den bliver kaldt, da der både er boliger, kontorer, butikker, institutioner, idræt mv. i bygningen. Man behøver i princippet ikke komme uden for huset, da det indeholder alle funktioner. Det var tankegangen bag den.
Den er blevet hip nu, og det er attraktivt at bo på adressen. I dag kommer beboerne nu nok i højere grad ud i byen også.
Et tredje højdepunkt var et nyt museum på havnen MuCEM – Museum of European and Mediterranean Civilisation. Det var et fantastisk hus og med mange kig ud til havnen og havet, og et besøgsmål for byens borgere. Havnen har været under stor omdannelse bl.a. efter en plan af Norman Foster.
 
Le Corbusier - marseille huset
 
Museum på havnen
 
Deltagerne på studieturen 
 
Maj og juni 2016
Censor på Arkitektskolen i Aarhus
Jeg var ekstern censor på 8 afgangsopgaver på Arkitektskolen i Aarhus. Det var alle byplanopgaver, der arbejder med byen på forskellige måde i Randers og Aarhus. Tre af opgaverne vedrører havneområder, og det er aktuelt i mange byer. To af opgaverne er på engelsk, og det er jo en del af skolens internationale præg.
Det var spændende og omfangsrige projekter og præsentationer, fagligt udbytterigt at høre kommentarer fra vejleder og de andre censorer, dejligt at opleve en god stemning i lokalet uden alt for meget nervøsitet – plan & arkitektur er jo en fest, og ikke mindst at de studerende var glade for kritikken. Den gjorde også dem klogere som nyslåede arkitekter.
Emnerne spændte vidt: Aarhus City Airport, to projekter med transformation af Sydhavnen i Aarhus, plan for Randers til vandet, Byens træer, Infrastrukturelt krydsfelt i Aarhus, Integration and diversity in Aarhus med udgangspunkt i Gellerup, og Kiruna i Sverige – att flytta en stad.
Jeg oplevede, at den faglige kvalitet af projekterne både byplan- og landskabsmæssigt var overbevisende, og at opgaverne er relevante i både privat og offentligt regi.
Det vil være oplagt at præsentere projekterne for de aktuelle kommuner og borgerne. Et par af opgaverne kunne måske også udvikles videre til forskningsopgaver.

Arkitekturguide for Vejle
Arkitekturguiden er godt på vej. Jeg aftalt med et IT firma i Vejle, at vi skal udvikle en demo-app ud fra en eksisterende app. Der er meget brugervenlig, og den kan rigtig mange ting, der gør den spændende at bruge. Det er let at finde oplysninger og fotos af de mange bygninger i byrum, og det er let at finde vej til stederne som gående eller i bil. Man kan selv lave sine favoritruter, og der vil også komme forslag til ruter, der fokuserer på bestemte emner.
Guiden vil være en fantastisk videnbank for borgerne og de mange arkitekturturister, der kommer til Vejle, og den vil være et fint supplement til de øvrige besøgssteder i Vejle, hvor der kommer mange turister.

Det bliver arkitekturfotograf Helene Høyer Mikkelsen, der tager fotos over de næste måneder. Jeg har været i kontakt med rigtig mange ejere, og alle er meget positive over for at komme med i guiden.
I det lange perspektiv kan app’en også være model for andre kommuner, der ønsker at sætte fokus på deres arkitektur. Det gælder ikke mindst de kommuner, der allerede har vedtaget en arkitekturpolitik. Det vil vise sig, når Vejles app er i fuld funktion.

Workshop på Færøerne
Det første besøg i Thorshavn Kommune førte et nyt besøg med sig kort tid efter. Denne gang også vedr. Midtbyplanen, som kommunen arbejder meget intens med. Der var indbudt til 7 workshops med borgere, erhvervsliv, foreninger og organisationer til en dag fra kl. 8.30 til 22.30. Temaerne i grupperne var Turisme, Havnen, Café og Natteliv, Kulturliv, Idrætsliv, Borgere og Handelsliv.
Jeg skulle lave et oplæg til hver af de 7 grupper ud fra de erfaringer, vi har haft i Vejle. Første del af indlæggene var generelt om Vejle Midtby og anden del med fokus på det konkrete tema i workshoppen.
Der kom mange gode ideer og betragtninger fra de i alt omkring 60 deltagere i workshopperne. Kommunen laver nu en opsamling på dagen, og det er planen, at Midtbyplanen skal behandles politisk snarest muligt.
Midtbyplanen er forankret i Teknisk Forvaltning med teknisk direktør Mikael Viderø og stadsarkitekt Birita Wardum i spidsen. Zeta Arkitekter fra Thorshavn er konsulent på opgaven.
Der har hidtil ikke været tradition for at inddrage borgerne i planlægningen på Færøerne, så det er lidt en ny tid og model for borgerinddragelse, der er startet. Det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig fremover, og hvilke ressourcer borgere og erhvervslivet kan bidrage med til at udvikle byen.
 

Stadsarkitekt Birita Wardum styrede workshoppene

Arkitekturpolitik på Færøerne
Jeg var inviteret op til Thorshavn Kommune for at holde et indlæg om arkitekturpolitik i Vejle, og hvordan plan, arkitektur og bystrategi kan bruges til at skabe vækst i en kommune. Det skulle være inspiration til et temamøde om Midtbyplanen.
Det blev til to indlæg om arkitekturpolitik. Ét for to politiske udvalg – Byggeudvalget og Teknisk Udvalg – og ét som et ”gåhjem møde” for medarbejderne i Teknisk Forvaltning senere en fredag eftermiddag med ca. 20 deltagere.
Anledningen var, at kommunen arbejder med en Midtbyplan, der skal samle alle ideer og projekter sammen i en samlet plan, der kan arbejdes videre ud fra i de kommende år. Der er flere store spørgsmål og projekter, der skal afklares og lægges fast. Kommunen holdt en arkitektkonkurrence om midtbyen for nogle år siden, og den er udgangspunktet i det videre arbejde. Det sker i samarbejde med Zeta Arkitekter fra Thorshavn.
 
Møde i Thorshavn Kommunes Planudvalg
 
Marts - april 2016
 
FestiVejles traditionsrige bytur aftenen før St. Bededag
Traditionen tro havde FestiVejle arrangeret en gåtur i byen, der blev sluttet af med varme hveder i Sc. Nicolai Kirke, hvor der blev orienteret om aktuelle projekter i sognet.
Jeg havde omkring 50 deltagere med på en tur langs Vejles åløb - både de steder hvor vandet er synligt i byen som ved Dæmningen, og også på bagsiden af byen, som man normalt ikke kommer forbi eller ser i bybilledet.
Det blev også en fortælling om de mange projekter, der er i gang som bl.a. klimasikringen af midtbyen og nye byggerier på vej.
Der var i alt 200 deltagere i arrangementet, og det er jo dejligt, at der er så mange, der er interesseret i få mere viden om deres by. Der var også tilflyttere med på turen.
 
De mange deltagere bydes velkommen på Rådhustorvet

Arkitekturpolitik i en jysk kommune
Jeg har tidligere holdt indlæg om arkitekturpolitik i Planforum Midt-Vest, og en af de deltagende kommuner overvejer at gå i gang med at lave en arkitekturstrategi.
Jeg har holdt et inspirationsindlæg for en gruppe af chefer og medarbejdere i kommunen. Det er med baggrund i de erfaringer, jeg har haft i Vejle Kommune.
Det bliver spændende, om det bliver den næste kommune, der vedtager en arkitekturpolitik eller strategi.

Arkitekturguide for Vejle
Jeg arbejder med at lave oplæg til en arkitekturguide for Vejle. Den laves i samarbejde med Vejle Kommune, Teknik & Miljø.
I de sidste 15-20 år der bygget mange bygninger og anlagt byrum og parker og kunst i det offentlige rum med høj arkitektonisk kvalitet. De er aldrig beskrevet i sammenhæng, og projektet er at lave en historie om kommunens arkitekturpolitik, og hvilken betydning den har haft for kommunens dynamiske udvikling. Og hvordan det er lykkedes at få bygget så mange bygninger og byrum, der er sat på landkortet både nationalt og internationalt på så kort tid.
Guiden skal omhandle det vigtigste af den historiske bygningsarv, og den vil omfatte hele kommunen som geografisk område.
Det er hensigten at lave en bog og informationer på en hjemmeside. Ligeledes en app, der er brugervenlig som arkitekturguide på en bytur.
Opgaven er også at skaffe finansiering til projektet, og der er kommet tilsagn fra flere fonde mv.
Efter planen vil projektet være i afsluttet i 2016. Det kan løbende opdateres, så der også fremover kan komme nye projekter på.

Arkitektforeningens Kritikerakademi
Jeg deltog på Arkitektforeningens Kritikerakademi, hvor der blev fokuseret på at skrive anmeldelser af plan og arkitektur, så det bliver vedkommende og interessant for brugerne af medierne.
 
Studietur for BolivVejle
Jeg arbejder med at arrangere en studietur til efteråret for BolivVejle til en by i Danmark. Hovedemnet bliver nyt boligbyggeri, renovering og de boligsociale forhold og resilience.

Studietur til grønne områder med høj kvalitet
Jeg arbejder med at lave en studietur for en boligforening til boligområder og andre typer områder, hvor der er lavet spændende anlæg for brugerne, og hvor der også er fokus på de driftsmæssige apekter.
Boligforeningen ønsker at sætte fokus på at få højere kvalitet i deres opholdsområder og deres friarealer i det hele taget.

Planlæggeruddannelsen på RUC
Jeg har holdt indlæg på et seminar om de nye ændringer i Planloven, som regeringen arbejder med. Det blev en debat med de studerende om, hvilke konsekvenser de foreslåede ændringer vil få. Vil de ødelægge vores kyster og landdistrikter, eller er det også nødvendigt at åbne op for Planloven for at skabe mere vækst i Danmark. 
Jeg tog udgangspunkt i de erfaringer, jeg har haft med Planloven gennem mange år. På mange områder er det en velfungerende lov, men der kan også laves mange forenklinger, der vil gøre den langt lettere at bruge i praksis i kommunerne.
Mht. til at bygge tæt på kysten ser jeg også mange muligheder, uden at det vil ødelægge de åbne kyststrækninger. De aktuelle forslag til projekter ligger i tilknytning til eksisterende bebyggede områder. Der er et tæt samspil mellem planloven og naturbeskyttelsesloven ved kysterne.
 

Februar 2016

Boligforeningen Lejerbo - årsseminar på Vejle Centerhotel.
Jeg holdt indlæg på Lejerbos seminar for bestyrelsesmedlemmer og administration i Jylland med 110 deltagere.
Jeg fortalte om arkitekturpolitik i Vejle, og hvordan den har været med til at skabe den store vækst, som Vejle oplever lige nu. Det kan på mange måder overføres til en boligforening og deres byggerier, hvis de skal være fremtidssikrede.
Lejerbo skal i gang med at bygge et nyt projekt i Grejsdalen, og det bliver et meget attraktivt byggeri, der forventes færdigt i 2017.
 
 
Arkitektskolen i Aarhus
Professor Walter Unterrainer og det østriske arkitektfirma Nonconform holdt en workshop for masterclas studerende i Spinderihallerne i Vejle. Emnet var resiliense og arbejdsområdet var Rosborg på det nuværende område for Affald/Genbrug. Området skal på sigt omdannes til byområde efter Vejle Kommunes planer.
De studerende skulle komme med forslag til, hvordan de kunne forestille sig en omdannelse.
Jeg holdt et oplæg om "Vejle in the past and today" og deltog i workshoppen med kommentarer og indlæg. Det foregik over to dage.
 
 
 
 
 
December 2015
 
Arkitektskolen i Aarhus
Professor Walter Unterrainer og det østriske arkitektfirma Nonconform holdt en workshop "on-site" med 25 danske og internationale studerende på Banegården i Vejle. De skulle arbejde med terminalområdet i bred forstand.
Jeg holdt et oplæg om planlægningen i midtbyen med særligt fokus på terminalområdet, og de muligheder og udfordringer, der er ved at få området udbygget og tilført flere funktioner.
 
 
Workshop og offentligt møde på Banegården
 
November 2015
 
Arkitektskolen i Aarhus
Professor Walter Unterrainer og hans hold med danske og internationale studerende fik en guidet tur i Vejle som grundlag for at arbejde med opgaver i byen.
Det var Lystbådehavnen, Søndertorv og det nye sluseanlæg ved Omløbsåen, Finlandsparken og Vejle Stadion.
Der var også besøg hos Green Tech Center, hvor jeg bl.a. fortalte om arbejdet med resiliens i Vejle Kommune. GTC viste rundt i området, og fortalte om GTC.
 
Planforum Midt-Vest - workshop om arkitekturpolitik
Jeg holdt et indlæg om arkitekturpolitik og de mange muligheder, der er for at skabe vækst i en kommune, hvis man arbejder bevidst med en arkitekturpolitik. Det var et oplæg, der var grundlag for en workshop om arkitekturpolitik. De deltagende kommuner fortalte kort om status for deres arbejde. Kommunerne var Herning, Holstebro, Struer, Lemvig, Viborg og Ringkøbing-Skjern.
 
 
Oktober 2015
 
Indlæg på boligforeningen Lejerbos møde for bestyrelsesmedlemmer
Jeg fortalte om Vejle Kommunes arkitekturpolitik og de kommende års byudvikling i Vejle Kommune.
Arkitekturpolitikken har spillet en stor rolle for den status, som Vejle har fået som spændende arkitekturby. Den har været med til at skabe den udvikling, der lige nu gør, at der kommer over 1.000 nye indbyggere til Vejle Kommune om året. Der er boligprojekter i gang for over 1 mia. kr., og også mange erhvervsbyggerier.
 
September 2015

Indlæg på Arkitektforeningens kursus om arkitekturpolitik
Jeg fortalte om, hvordan man får en arkitekturpolitik udbredt i hele kommunen, både blandt politikere og alle forvaltninger, borgere og erhvervsliv.
Kunsten er måske ikke så meget at skrive en arkitekturpolitik, det er i langt højere grad at få den til at virke. At få den indarbejdet som en del af kulturen overalt i en kommune, så ingen er i tvivl om, at arkitektur er en driver til vækst. Man skal konstant have fokus på, hvad man bygger og anlægger overalt i kommunen. Både når det er kommunen, der er bygherre og også ved de private investeringer.
Her skal man have sin strategi klar, så man ved, hvilken retning kommunen skal udvikles i.
Det har Vejle haft succes med i mange år, og alle kommuner kan også lægge flere lag til udviklingskulturen, hvis man forstår at udnytte det potentiale, der ligger i en arkitekturpolitik.


Guidet gåtur i Vejle Midtby for Kuopio Kommune fra Finland
Gruppen på 20 personer bestod af politikere og embedsfolk fra Kuopio. Én af deltagerne havde været i Vejle sidste år på studietur, og derfor kom han igen med det politiske planudvalg, der skulle se, hvordan man kan arbejde med plan og arkitektur. De fik meget inspiration med hjem, og de var imponerede over, hvor meget der er at se i Vejle – både nye byggerier og byrum. De fik også fortalt om arkitekturpolitik, bystrategi og meget mere. Ikke mindst så de ”byens lys” på en nattevandring den første aften, de var her.
 
 
Byens Lys 
Kuopio Kommune på strøget om aftenen til ”byens lys”
 

RETUR TIL VELKOMSTSIDE 

 
Henrik Stjernholm, arkitekt maa. - indehaver | CVR: 36620587 | Kløvertoften 12, DK-7100 Vejle - Danmark | Tlf.: +45 2015 4944 | henrikstjernholm1@gmail.com