Planlægning

Jeg har arbejdet med alle aspekter inden for planlægning og arkitektur, og har derfor stor erfaring i sammenhængen i planlægning. Jeg har i de sidste 8 år været områdechef for kommune- og lokalplanlægning, byggesag, industrimiljø, landbrug og vand, veje, byrum og infrastruktur, landsbyer & landdistrikter, almene boliger, byfornyelse, kommunale ejendomme og klima.
Jeg har derfor en bred viden om de forskellige fagområder, og hvordan de kan spille sammen, hvis det skal fungere optimalt.

StjernholmArkitektur tilbyder rådgivning til både private og kommuner til at afklare de planlægningsmæssige forhold ved et projekt. Det gælder både hvis der ligger et plangrundlag i form af f.eks. en lokalplan eller en kommuneplan. Det gælder også, hvis der skal udarbejdes en ny lokalplan.

Jeg har været indlægsholder på flere kurser om at lave den gode lokalplan, og hvordan den kan udformes, så den fokuserer på områdets og projektets kvalitet klart og tydeligt. Dvs. at en lokalplan skal indeholde det nødvendige for at gøre den optimal for kommune og bygherre, men heller ikke mere.
 

retur til velkomstside

Henrik Stjernholm, arkitekt maa. - indehaver | CVR: 36620587 | Kløvertoften 12, DK-7100 Vejle - Danmark | Tlf.: +45 2015 4944 | henrikstjernholm1@gmail.com